Cholesterol en bloedvetten onderzoek

Bij de behandeling van een verhoogd LDL-cholesterolgehalte is het belangrijk te weten of er sprake is van primaire of secundaire preventie.
Indien behandeling geïndiceerd is kan er gestart worden met statinetherapie alleen dan wel in combinatie met cholesterolabsorptieremmers. Bij behandeling wordt gestreefd naar een LDL-cholesterolgehalte van 2.5 mmol/L.

Medicijnen
Statines zijn medicamenten die het gehalte aan cholesterol verminderen door de productie van cholesterol in de lever te blokkeren. Ze hebben niet veel effect op het HDL cholesterol of andere vetstoffen in het bloed. De meest voorkomende statines zijn:

  • Fluvastatine
  • Pravastatine
  • Simvastatine
  • Atorvastatine
  • Rosuvastatine

De keuze van behandeling is afhankelijk van de mate waarin het LDL-cholesterolgehalte gereduceerd moet worden om de streefwaarde te behalen. Indien de streefwaarde niet met statinemonotherapie wordt behaald, kan een cholesterolabsorptieremmer aan de behandeling worden toegevoegd. Dit geeft een additionele cholesteroldaling van 15-18 %.
Andere medicijnen die kunnen worden toegepast bij de behandeling van hypercholesterolemie zijn:

Harsen die de galzouten fixeren
Deze medicamenten fixeren de galzouten in de ingewanden en zorgen ervoor dat  ze in grotere hoeveelheid worden uitgescheiden in plaats van opnieuw te worden geresorbeerd. De meest voorkomende harsen zijn colestipol en cholestyramine.

Fibraten
Fibraten beïnvloeden de enzymen die werkzaam zijn op het vlak van de productie van vetstoffen en cholesterol. Ze zullen vooral een vermindering opwekken van het gehalte aan vetstoffen in het bloed, waaronder het totale cholesterol en de triglyceriden, en zullen minder werkzaam zijn op het vlak van LDL cholesterol. Ze zullen het HDL cholesterol lichtjes doen stijgen. De meest voorkomende fibraten zijn  ciprofibrate en fénofibrate.

Inhibitoren voor resorptie van cholesterol
Deze groep medicamenten blokkeert de resorptie van cholesterol in de ingewanden, maar op een andere manier dan de harsen die de galzouten fixeren. In deze categorie wordt ezetimibe het vaakst voorgeschreven.

Daarnaast is een verandering van leefstijl erg belangrijk. Elke behandeling van hypercholesterolemie begint met een verandering van de eetgewoonten. Als de aanpassingen van de eetgewoonten niet voldoende resultaat biedt, dan worden ook medicamenten toegepast.