In je bloed wordt de D-dimeerwaarde bepaald door bloed te prikken. Met deze test worden afbraakproducten van de stolling in het bloed gemeten. Als de D-dimeerwaarde hoog is, is er een verhoogde kans dat je trombose hebt. Er zal dan nog meer onderzoek volgen.