Echocardiogram: Contrastechocardiogram met fysiologisch zout

Patiënteninformatie

Lees meer in het volgende blad:

 

Wat is een echocardiogram?

Bij een echocardiogram wordt via een speciale microfoon met behulp van (ultra)geluidsgolven de functie, grootte en bouw (ook wel anatomie) van het hart en de bloeddoorstroming in beeld gebracht. Deze speciale microfoon wordt tegen uw borstkastwand of bovenbuik aangehouden op verschillende plaatsen. Een computer zet de geluidsgolven om in een bewegend beeld van het hart. De monitor laat in kleur de bloeddoorstroming zien. De snelheid van de bloeddoorstroming wordt ook gemeten. Dit geeft een geluid.

 

Wat is een contrastechocardiogram?

Een contrastechocardiogram is in principe hetzelfde als een standaard echocardiogram, alleen dienen we hierbij via een infuusnaald in uw linker arm een contrastmiddel toe. Door het toedienen van dit contrastmiddel kunnen we bepaalde delen van het hart nog beter afbeelden.

Waarom een contrastechocardiogram met fysiologisch zout?

Met dit onderzoek komen wij te weten of er een abnormale verbinding is tussen de linker- en rechter harthelft waardoor er een gedeeltelijk niet normale bloedstroom is in het hart, ook wel shunt genoemd. Een abnormale verbinding kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een ''gaatje” in het tussenschot van de hartboezems. Het contrastmiddel bestaat uit een mix van uw eigen bloed met “zout water” (fysiologisch zout) en een minimale hoeveelheid lucht. Hierdoor ontstaan belletjes die alleen van de rechter naar de linkerharthelft kunnen komen via een abnormale verbinding, omdat de belletjes te groot zijn om de normale bloedstroom route door de haarvaten van de longen te volgen. Als er dus contrast in de linkerharthelft zichtbaar wordt betekent dit, dat er een abnormale verbinding tussen de twee harthelften bestaat.

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding voor dit onderzoek nodig. U kunt gewoon eten en drinken en als u medicijnen gebruikt kunt u deze ook gewoon innemen.

Het onderzoek

U dient het bovenlichaam volledig vrij te maken van kleding en gaat u op uw rug op de onderzoeksbank liggen. De hartfunctie laborant controleert uw patiëntgegevens en u wordt aangesloten op het echosysteem. Er wordt een infuusnaald in uw linker arm ingebracht. Eerst wordt er een normaal echocardiogram gemaakt, aangevuld met contrastopnamen. Hiervoor zal een tweede hartfunctielaborant, of een arts, het contrastmiddel via de infuusnaald inspuiten. Op dat moment zal u gevraagd worden hard te persen. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

 

Na het onderzoek

Nadat het onderzoek afgerond is zal de infuusnaald verwijderd worden en mag u direct naar huis.

Zijn er bijwerkingen en/of risico’s?

Een echocardiogram is een uiterst veilig onderzoek en kent geen risico’s. Het gebruik van contrast bestaande uit fysiologisch zout kent geen bijwerkingen aangezien het lichaamseigen is.

De uitslag

De uitslag wordt door uw behandelend cardioloog besproken tijdens de eerstvolgende poliklinische controle (of telefonisch consult).

In het kort

  • er is géén voorbereiding noodzakelijk;
  • toediening van contrast bestaande uit fysiologisch zout via het ingebrachte infuus is veilig en kent geen bijwerkingen;
  • na het onderzoek wordt de infuusnaald verwijderd en mag u direct naar huis.