Hoge bloeddruk/zorglijn hypertensie

Patiënteninformatie

Lees meer in het volgende blad:

Spreekuur hoge bloeddruk/zorglijn hypertensie: 

Om snel een diagnose te kunnen stellen en een behandeling te starten, worden de voor u noodzakelijke onderzoeken zoveel mogelijk gebundeld, dit noemen wij een combinatieafspraak.  Dit spreekuur vindt plaats op de polikliniek Hart + Vaat Centrum.. volg route 5-1 blauw.

Wat houdt de combinatieafspraak hoge bloeddruk in?

Tijdens de combinatieafspraak  wordt u 2 ochtenden achter elkaar uitgebreid onderzocht en doen wij het volgende:

 • lichamelijk onderzoek
 • bloed- en urineonderzoek
 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • gesprek met een internist en eventueel met een vasculair verpleegkundig assistent.

Wat is het voordeel van de combinatie afspraak hoge bloeddruk/zorglijjn hypertensie?

Wij krijgen snel duidelijkheid over de hoogte van uw bloeddruk en over de eventueel ontstane gevolgen van die hoge bloeddruk voor uw lichaam.  Met de resultaten van het onderzoek wordt een behandelplan voor u opgesteld. Een behandelplan bestaat bijvoorbeeld uit een persoonlijk advies voor leefstijlaanpassingen op het gebied van voeding, beweging, roken en overgewicht. Ook kan het zijn dat u medicijnen krijgt voorgeschreven of zijn er nog aanvullende onderzoeken nodig.  

Welke voorbereidingen zijn er nodig voor uw 1ste afspraak?

 • Vul de vragenlijst in (die u via de post ontvangt) en stuur deze minimaal één week voor het onderzoek in de bijgevoegde retourenvelop aan ons op.
 • Verzamel urine in de bokalen die bij u thuis zijn/worden afgegeven, volgens de bijgevoegde informatie.
 • Lever de urine in bij het Diagnostisch Centrum, niveau 1, volg route 6-1 blauw. Dit kan op de dag van uw combinatieafspraak, maar mag ook eerder als dit voor u beter uitkomt.
 • Laat nuchter bloedprikken als u bloedbriefjes heeft ontvangen. Dit kan op 1ste dag van uw combinatieonderzoek of eerder als dit beter uitkomt.. Nuchter zijn betekent: de dag vóór het onderzoek mag u vanaf 23.00 uur niet meer eten of drinken. U mag wel uw tanden poetsen en op de gebruikelijke tijd medicijnen innemen met een beetje water.
 • Bloedprikken kan elke werkdag vanaf 7.30 uur bij het Diagnostisch Centrum (route 6-1 blauw).
 • Indien u een hartfilmpje/ECG moet laten maken dient u een half uur eerder aanwezig te zijn bij  de polikliniek Hart+Vaat Centrum dan uw geplande afspraak. Een aanvraagbriefje heeft u dan eerder ontvangen met de post.
 • Draag op de 1ste dag van uw combinatie afspraak makkelijk zittende bovenkleding zonder strakke mouwen in verband met de 24-uurs bloeddruk meting.

 

Het combinatieonderzoek

Dag 1 ziet er als volgt uit:

 1. Let op: zorg dat u op tijd bent! Houd rekening met het eventueel nog inleveren van de urinebokalen, bloedprikken en/of het maken van een hartflimpje/ECG.
 2. Volg route 6-1 blauw als u nog urine moet inleveren en/of bloedprikken bij het Diagnostisch Centrum.  
 3. Volg route 5-1 blauw naar de polikliniek Hart+Vaat Centrum als u zich wil melden voor de combinatieafspraak.
 4. Neem plaats in de wachtkamer waar u wordt opgehaald.  In de behandelkamer wordt er een automatische bloeddrukmeter om uw bovenarm bevestigd. Meer uitleg hierover vindt  u op het informatieblad “24 uurs bloeddrukmeting”.
 5. Soms worden er nog aanvullende onderzoeken gedaan zoals een echo van het hart en/of een echo van de bloedvaten.  Als dit voor u van toepassing is ontvangt u hiervoor een afspraak en nadere informatie.  
 6. Indien nodig heeft u een gesprek met de vasculair verpleegkundig assistent, die onder andere samen met u de vragenlijst doorneemt, die u eerder heeft  ingevuld en opgestuurd. 

De totale duur van uw afspraken op dag 1 is: 2 tot 3 uur (afhankelijk van het aantal onderzoeken).

 

Dag 2 ziet er als volgt uit:

 1. Volg route 5-1 blauw naar de polikliniek Hart+Vaat Centrum.
 2. Meld u op het afgesproken tijdstip bij de aanmeldbalie van de polikliniek Hart+Vaat Centrum.
 3. Neem plaats in de wachtkamer waar u wordt opgehaald.  De 24 uurs-bloeddrukmeter wordt afgekoppeld.
 4. Vervolgens heeft u een gesprek met de internist die alle uitslagen uitgebreid met u bespreekt en op basis van de onderzoeksresultaten gezamenlijk met u een behandelplan opstelt. Dezelfde dag wordt een brief met alle uitslagen, adviezen en medicatie naar uw huisarts of verwijzend arts gestuurd.

De totale duur van uw afspraken op dag 2 is: 1,5 uur.

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met:

Polikliniek Hart+Vaat Centrum
Telefoon: 043-387 2727
E-mail: polikliniek.hartenvaatcentrum@mumc.nl