Lichamelijk onderzoek bij trombose

Bij klachten die wijzen op een trombosebeen, zoals pijn, zwelling en verkleuring, voert de arts een lichamelijk onderzoek uit. De arts vergelijkt het ene been met het andere middels voelen aan het been. Daarbij wordt een lichte druk uitgeoefend om na te gaan waar de pijn precies zit. Soms neemt de arts ook uw temperatuur op. 

Als de klachten aan een longembolie doen denken, meet de arts uw bloeddruk. Ook controleert hij of zij uw pols en ademhaling.