Looptest: 6 minuten

Patiënteninformatie

Lees meer in het volgende blad:

Looptest

In overleg met uw behandelend arts kan er besloten worden dat u een 6-minuten looptest gaat doen. Voor dit onderzoek dient u zich te melden op de polikliniek Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ (MUMC+). Volg hiervoor route 5 (blauw) op niveau 1.

De looptest vindt plaats onder leiding van een hartfunctielaborant.