Slokdarm-echocardiografie met keelverdoving

Transoesofageaal echocardiogram (TEE) zonder sedatie 

Patiënteninformatie

Lees meer in de volgende bladen:

Met een normaal echocardiogram vanaf de buitenzijde van het lichaam (TTE) zijn bepaalde delen van het hart niet altijd goed te zien. Uw cardioloog kan dan in overleg met u besluiten om een slokdarm-echocardiogram (TEE) te maken. Zo’n slokdarm echocardiogram is ook noodzakelijk als voorbereiding op bepaalde behandelingen aan de hartkleppen. Met het slokdarm-echocardiogram kan de arts de oorzaak en omvang van de afwijkingen aan de hartkleppen beter beoordelen en bepalen welke behandeling voor u het meest geschikt is.

 

Wat is een slokdarm-echocardiogram?

Bij een slokdarm echocardiogram worden afbeeldingen van het hart gemaakt via de slokdarm. Hiervoor brengen we via uw mond een flexibele slang in uw slokdarm en maag in. Dit onderzoek is een aanvulling op het normale echocardiogram. Zowel bij het uitwendige als het inwendige echocardiogram worden de afbeeldingen gemaakt met behulp van onhoorbare geluidsgolven. Er komt dus géén röntgenstraling aan te pas.

Uw voorbereiding

Ten minste 4 uur voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u in deze uren niet mag eten. Drinken mag u wel tot 2 uur van tevoren (let op: alleen water, thee of koffie zonder melk!). U mag wel gewoon uw medicatie innemen met een slokje water. Omdat de slang in de slokdarm en maag komt, moet uw maag leeg zijn.

Het onderzoek

U meldt zich minimaal 10 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de balie van het Hart+Vaat Centrum Maastricht. De laborant of cardioloog brengt u naar de onderzoekskamer. De cardioloog legt u de procedure uit en stelt een aantal vragen om er zeker van te zijn dat het onderzoek bij u veilig uitgevoerd kan worden.

Het inbrengen van de flexibele slang is niet pijnlijk, maar wel vervelend. Om het inbrengen makkelijker te maken en het kokhalzen te verminderen, wordt uw keel lokaal verdoofd door middel van lidocaïnedrank of -spray. Bent u allergisch voor lidocaïne, vertel dit dan vooraf aan de arts. Uitneembare gebitsprothesen dient u voor uw eigen veiligheid te verwijderen voor het onderzoek om te voorkomen dat deze tijdens het onderzoek in uw keel of luchtpijp terechtkomen.

Voor het inbrengen van de slang gaat u op uw rechterzij liggen. Zodra de slang op de juiste plaats zit, worden verschillende opnames van het hart gemaakt. Mogelijk vragen wij u tijdens het onderzoek om op uw rug of uw linkerzij te draaien. De voorbereiding duurt ongeveer 10 minuten en het onderzoek ongeveer 20 minuten. Normaal gesproken kunt u direct na het onderzoek naar huis. Omdat uw keel verdoofd is, bestaat het risico op verslikken en mag u na het onderzoek nog 1 uur lang niet eten en drinken.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend cardioloog tijdens de eerstvolgende poliklinische controle of een telefonisch consult.

Mogelijke risico’s

Hoewel een slokdarm-echocardiogram een uiterst veilig onderzoek is, komen er in zeer zeldzame gevallen complicaties voor, zoals:

 • Beschadiging van het slijmvlies van de keelholte/slokdarm met wat bloedverlies tot gevolg.
 • Een bloeduitstorting (hematoom) in de keelholte.
 • Ritmestoornissen (zeer zeldzaam).
 • Een scheurtje in de slokdarm (uiterst zeldzaam). Dit zien we met name bij mensen bij wie reeds eerder slokdarmafwijkingen vastgesteld zijn.

Onderging u eerder al maag- of slokdarmoperaties, hebt u maag- of slokdarmziekten of slikstoornissen waarbij eten blijft steken in de keel of slokdarm? Vertel dit dan vooraf aan uw behandelend cardioloog, aangezien dit bij uw onderzoek eerder kan leiden tot een scheurtje in de slokdarm en daarmee tot een serieuze complicatie.

De volgende punten zijn belangrijk om te melden aan uw behandelend arts:

 1. Ziekten of operaties van de slokdarm of maag in het verleden.
 2. Problemen met slikken en/of het zakken van voedsel.
 3. Allergieën voor lidocaïne (verdovingsmiddel).
 4. Gebruik van bloedverdunners.
 5. Aanwezigheid van gebitsprothesen.

Samenvatting van de belangrijkste punten:

 • U moet minimaal 4 uur nuchter zijn voor het onderzoek.
 • Meld het bij de cardioloog als er sprake is van een of meerdere van de bovenstaande vijf punten.
 • U mag minimaal 1 uur na het onderzoek niet eten of drinken vanwege verslikkingsgevaar.