Ventilatie perfusiescan

Met een ventilatie-perfusiescan wordt de doorbloeding van de longen in beeld gebracht. Dit gebeurt met behulp van een injectie met een licht radioactieve stof en een speciale camera. Een ventilatie-perfusiescan wordt alleen gemaakt als een CT-angiografie niet mogelijk is of onvoldoende duidelijkheid geeft.