Wetenschappelijk onderzoek

Academisch ziekenhuis 

Als deel van een academisch ziekenhuis is het Hart+Vaat Centrum betrokken bij verschillende vormen van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistratie.

Meer informatie

Als u in aanmerking komt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek krijgt u meer informatie van uw cardioloog. Ook krijgt u deze informatie op papier mee naar huis, zodat u alles rustig kunt nalezen.

Wel of niet meedoen?

Uiteraard beslist u zelf of u wel of niet wil meedoen, deelname is vrijwillig. Niet deelnemen heeft geen gevolgen voor uw behandeling.