Patiënt ervaringen

Bent u opgenomen geweest op 1 van de 4 verpleegafdelingen van het Hart+Vaat Centrum of heeft u een afspraak gehad op de polikliniek Hart+Vaat Centrum? Dan ontvangt u na 1 week een vragenlijst van het Maastricht UMC+ via de e-mail. 


Wij vragen in de vragenlijst naar uw ervaringen in het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+. De uitkomst van de vragenlijsten gebruiken wij om onze zorg nog verder te verbeteren. 

Hieronder staat een overzicht van de top 3 uitkomsten van de Patiëntervaringsmonitor (PEM) in ons centrum en de zaken die wij willen (proberen te)verbeteren.  Er is een verdeling gemaakt in de polikliniek en de kliniek Hart+Vaat Centrum. De kliniek zijn onze 4 verpleegafdelingen (B3, C3 en EHH, D4 en B4). 

Sluit de enquête