Verwijzing

Uw huisarts of specialist verwijst u naar de polikliniek. U kunt dus geen afspraak bij ons maken zonder verwijzing.
U krijgt telefonisch of schriftelijk uw eerste afspraak bevestigd.

 

Vragen?
Mochten u vragen hebben of wijzigingen willen doorgeven met betrekking tot uw afspraak bij de polikliniek Hart+Vaat Centrum neem dan contact met ons op:

 

 

 

Sluit de enquête