TAVI (Aortaklepvervanging met behulp van een katheter)

Patiënteninformatie

Lees meer in de volgende bladen:

Wat is een Transcatheter Aortic Valve Implantation of te wel TAVI?

TAVI staat voor Transcatheter Aortic Valve Implantation. Het betekent dat u:

• Via een katheter (Transcatheter)
• Een nieuwe aortaklep (Aortic Valve)
• Krijgt geïmplanteerd (Implantation).

De TAVI wordt door de cardiothoracaal chirurg (hart- longchirurg) en de cardioloog samen uitgevoerd. Uw persoonlijke situatie kan anders zijn dan hieronder beschreven. Uw behandelend arts kan uw specifieke situatie het beste beoordelen. Bij twijfel is hij/zij de aangewezen persoon om te overleggen. 

Aortaklep
De hartkleppen in het hart zorgen ervoor dat het bloed de goede kant op kan stromen door op het juiste moment open en dicht te gaan. Een aortaklep bestaat uit drie dunne klepbladen die precies op elkaar aansluiten. De aortaklep zorgt ervoor dat er geen bloed terug kan lekken van de lichaamsslagader (aorta) naar de linkerkamer van het hart. Als er zich een vernauwing (ook wel stenose genoemd) van de klep heeft gevormd kan het bloed niet goed doorstromen. Een ernstige vernauwing van de aortaklep wordt meestal veroorzaakt door verkalking van de klep en kan soms klachten geven zoals kortademigheid, pijn op de borst of flauwvallen. Deze klepvernauwing kan worden vastgesteld op een echo van uw hart.

nieuwe hartklep (TAVI procedure)
nieuwe hartklep (TAVI)

Er zijn 2 verschillende manieren: TAVI via de lies of de punt van het hart

A)     Via de lies (femoraal): Op basis van de CT-scan wordt bekeken of het inbrengen van de nieuwe hartklep via de liesslagader (transfemoraal) mogelijk is. Dit heeft als voordeel dat de ingreep met plaatselijke verdoving kan gebeuren. Nadat de klep is geplaatst en alles ongecompliceerd is verlopen gaat u naar de recovery afdeling en daarna weer terug naar de verpleegafdeling.  In principe gaat u drie dagen na de ingreep weer naar huis.

TAVI via de lies (femoraal)

B)     Via de punt van het hart (apicaal): Wijst de CT-scan uit dat de hartklep niet via de liesslagader kan worden geplaatst,  dan kan de ingreep via een kleine snede aan de linkerkant van de borstkas (transapicaal) plaatsvinden. Deze ingreep vindt plaats onder volledige narcose en na de ingreep gaat u naar de Intensive Care voor verder herstel.

TAVI via de punt van het hart (apciaal)
 

Samen met de arts op het TAVI spreekuur in het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+ worden de verschillende opties met u besproken. De mogelijke opties bij een aortaklepvernauwing zijn:

 • geen operatie;
 • klassieke hartklepvervanging door middel van een openhartoperatie;
 • TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation).

Vooronderzoeken

Als uiteindelijk gekozen wordt voor een TAVI procedure is een aantal vooronderzoeken nodig:
 • hartkatheterisatie
 • CT-scan (in het Maastricht UMC+) van de aorta en liesslagaders. Dit onderzoek is nodig om te bepalen of de nieuwe hartklep via de lies kan worden geplaatst. Het kan voorkomen dat deze scan bevindingen laat zien die nader onderzoek behoeven. De uitslag van de CT-scan wordt op de preoperatieve poli met u besproken.
 • indien nodig (op indicatie) aanvullende onderzoeken of consulten

Herstel en revalidatie

Herstel en revalidatie hangt van veel factoren af. Onder andere of de klep via de lies of de punt van het hart wordt geplaatst. Dit is maatwerk en zal met u worden besproken op de preoperatieve poli.

Risico’s en mogelijke complicaties van een TAVI

Bij een klassieke aortaklepvervanging moet de borstkas worden geopend en wordt een hart-longmachine gebruikt. Bij een TAVI hoeft dit niet; de borstkas blijft gesloten en indien de hartklep via de lies kan worden geplaatst kan het zelfs met alleen plaatselijke verdoving gebeuren. Dit maakt een TAVI weliswaar minder ingrijpend maar u moet zich goed realiseren dat deze ingreep niet zonder risico’s en mogelijke complicaties is. Dit zal op het TAVI-spreekuur met u worden besproken. Mogelijke complicaties  zijn:

 • bloedingen of bloedvatbeschadiging;
 • herseninfarct;
 • noodzaak tot pacemakerimplantatie;
 • overlijden;
 • infecties;
 • overige complicaties.

Planning

Indien gekozen wordt voor een TAVI en nadat alle (voor)onderzoeken gedaan zijn, wordt een afspraak gepland voor op het pré-operatieve spreekuur op de polikliniek Hart+Vaat Centrum.

 

Sluit de enquête