Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

TAVI (transcatheter Aortic Valve Implantation)

Wat is een TAVI?

TAVI staat voor Transcatheter Aortic Valve Implantation. Dit houdt in dat: 

• Via een katheter (Transcatheter)
• Een nieuwe aortaklep (Aortic Valve)
• Krijgt geïmplanteerd (Implantation).

De TAVI wordt door de cardiothoracaal chirurg (hart- longchirurg) en de cardioloog samen uitgevoerd.

Aortaklep

De hartkleppen in het hart zorgen ervoor dat het bloed de goede kant op kan stromen door op het juiste moment open en dicht te gaan. Een aortaklep bestaat uit drie dunne klepbladen die precies op elkaar aansluiten. De aortaklep zorgt ervoor dat er geen bloed terug kan lekken van de lichaamsslagader (aorta) naar de linkerkamer van het hart. Als er zich een vernauwing (ook wel stenose genoemd) van de klep heeft gevormd kan het bloed niet goed doorstromen. Een ernstige vernauwing van de aortaklep wordt meestal veroorzaakt door verkalking van de klep en kan soms klachten geven zoals kortademigheid, pijn op de borst of flauwvallen. Deze klepvernauwing kan worden vastgesteld op een echo van uw hart.

TAVI Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+
  

 

 

 

Er zijn 2 verschillende manieren: TAVI via de lies of via de punt van het hart

A) Via de lies (femoraal): Op basis van de CT-scan wordt bekeken of het inbrengen van de nieuwe hartklep via de liesslagader (transfemoraal) mogelijk is. Dit heeft als voordeel dat de ingreep met plaatselijke verdoving kan gebeuren. Nadat de klep is geplaatst en alles ongecompliceerd is verlopen gaat u naar de recovery afdeling en daarna weer terug naar de verpleegafdeling. In principe gaat u drie dagen na de ingreep weer naar huis.

TAVI via de lies (femoraal) Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+
 

B) Via de punt van het hart (apicaal): Wijst de CT-scan uit dat de hartklep niet via de liesslagader kan worden geplaatst, dan kan de ingreep via een kleine snede aan de linkerkant van de borstkas (transapicaal) plaatsvinden. Deze ingreep vindt plaats onder volledige narcose en na de ingreep gaat u naar de Intensive Care voor verder herstel.

TAVi via de punt van het hart (apicaal) Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+

TAVI-spreekuur

Samen met de arts op het TAVI-spreekuur in het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+ (MUMC+) worden de verschillende opties met u besproken. De uiteindelijke keuze is maatwerk en hangt af van een afweging van de voor- en nadelen en de mogelijke risico’s. Dit wordt door de arts samen met u besproken en besloten. De mogelijke opties bij een aortaklepvernauwing zijn:

 • Geen operatie;
 • Klassieke hartklepvervanging door middel van een openhartoperatie;
 • TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation).

Als uiteindelijk gekozen wordt voor een TAVI is een aantal vooronderzoeken nodig: 

 • Hartkatheterisatie
 • CT-scan (in het Maastricht UMC+) van de aorta en liesslagaders. Dit onderzoek is nodig om te bepalen of de nieuwe hartklep via de lies kan worden geplaatst. Het kan voorkomen dat deze scan bevindingen laat zien die nader onderzoek behoeven. De uitslag van de CT-scan wordt op de preoperatieve poli met u besproken.
 • Indien nodig (op indicatie) aanvullende onderzoeken of consulten De TAVI wordt door een cardiothoracaal chirurg (hart- longchirurg) en de cardioloog samen uitgevoerd. Herstel en revalidatie Herstel en revalidatie hangt van veel factoren af. Onder andere of de klep via de lies of de punt van het hart wordt geplaatst. Dit is maatwerk en zal met u worden besproken op de preoperatieve poli. Risico’s en mogelijke complicaties van een TAVI

Herstel en revalidatie

Herstel en revalidatie hangt van veel factoren af. Onder andere of de klep via de lies of de punt van het hart wordt geplaatst. Dit is maatwerk en zal met u worden besproken op de preoperatieve poli.

Risico’s en mogelijke complicaties van een TAVI

Bij een klassieke aortaklepvervanging moet de borstkas worden geopend en wordt een hartlongmachine gebruikt. Bij een TAVI hoeft dit niet; de borstkas blijft gesloten en indien de hartklep via de lies kan worden geplaatst kan het zelfs met alleen plaatselijke verdoving gebeuren. Dit maakt een TAVI weliswaar minder ingrijpend maar u moet zich goed realiseren dat deze ingreep niet zonder risico’s en mogelijke complicaties is. Dit zal op het TAVI-spreekuur met u worden besproken.
Mogelijke complicaties zijn:

 • bloedingen of bloedvatbeschadiging;
 • herseninfarct;
 • noodzaak tot pacemakerimplantatie;
 • overlijden;
 • infecties;
 • overige complicaties.

 

 

Sluit de enquête