Expertise centra

Trombose Expertise Centrum (TEC)

De Universiteit van Maastricht kent een traditie op gebied van onderzoek naar de bloedstolling (kortweg 'stolling'). Binnen de vakgroep Biochemie wordt al vele jaren gespeurd naar mechanismen die stolling activeren bij trombose en bloeding. Ziekten zoals trombosebeen of longembolie, maar ook (verworven) bloedingsneiging, zijn veel voorkomende aandoeningen. De onderliggende factoren die de oorzaak en ernst van deze aandoeningen bepalen zijn vaak nog deels onbekend. Onderzoek vanuit de Biochemie heeft bijvoorbeeld geholpen te begrijpen waarom vrouwen die een anticonceptiepil gebruiken een verhoogd risico op trombose lopen.

Trombosecommissie bestaande uit de volgen leden: (van links naar rechts)
Bovenste rij: Arina ten Cate, arts-klinisch epidemioloog, medisch directeur trombosedienst Maastricht; Bernd Granzen, kinderarts-oncoloog/hematoloog; Angelique Ghaye, unitleider verpleegafdeling B4, Hugo ten Cate, internist-vascular geneeskundige.
Onderste rij: Mariëlle Slikkerveer, ziekenhuisapotheker; Renske Olie, internist-vasculair geneeskundige; Yvonne Henskens, klinisch chemicus; Nathalie Meertens, trombosevigilantie functionaris.

Teneinde de krachten tussen Biochemie en het ziekenhuis te bundelen en het onderzoek ook richting kliniek te stimuleren, is enkele jaren geleden het Trombose Expertise Centrum (TEC) gelanceerd. In de eerste plaats was het doel van dit TEC om het onderzoek op fundamenteel en klinisch gebied beter te koppelen in zogenaamd “translationeel onderzoek”. Hierbij namen de groepen van professor Heemskerk en professor ten Cate het voortouw.

Naast onderzoek is het TEC in toenemende mate een organisatie waarbinnen patiëntenzorg op gebied van trombose geconcentreerd wordt. Artsen werkzaam binnen het Hart+Vaat Centrum zien patiënten met trombose (neiging) op gespecialiseerde poliklinieken, waar gebruikmakend van de moderne technieken op gebied van beeldvorming en laboratoriumdiagnostiek, patiënten met vaak complexe aandoeningen worden behandeld.

Het TEC is ook een organisatievorm die vanuit de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) versie 2.0 wordt voorgesteld. De LSKA 2.0 is een document dat de optimale zorginrichting rond patiënten, die vanwege trombose (preventie), antitrombotische medicijnen krijgen, beschrijft voor het gehele land. Een belangrijk onderdeel is dat regionaal, in onze situatie voor Limburg, een TEC bestaat en leiding geeft aan de inrichting van antistollingszorg en in raad en daad de zorgpartners in de regio bijstaat.

De stand van zaken in 2016 is dat het TEC bestaat en een basis biedt voor zorg en onderzoek op gebied van trombose, preventie en behandeling van trombose en beperking van complicaties zoals post trombotisch syndroom (PTS).  Het TEC bundelt krachten op gebied van wetenschappelijk onderzoek en heeft op dit gebied een internationaal belangrijke status. De functies die het TEC moet vervullen binnen de regio zijn in ontwikkeling en we verwachten dat dit in de loop van 2017 verder uitgewerkt zal zijn.