Gerelateerde websites

Trombosestichting
Website van de Trombosestichting Nederland met veel informatie over trombose.

Federatie Nederlandse Trombosediensten
Website van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT), opgericht in 1971. FNT is de koepelorganisatie van de Nederlandse trombosediensten.

Cliëntenraden Trombosediensten
Website van de gezamenlijke Cliëntenraden Trombosediensten. Op dit moment zijn 20 trombosediensten aangesloten bij de cliëntenraad, waaronder Maastricht.  
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over uw belang als patiënt van de trombosedienst, kunt u terecht bij uw lokaal contactpersoon de heer Willem Jansen via het emailadres wyl.jansen@gmail.com

Sluit de enquête