Veelgestelde vragen

 1. Wordt iedereen in de vinger geprikt? Ja, tenzij een medische uitzondering van toepassing is.
   
 2. Doet de vingerprikmethode pijn? Het doet minder pijn dan bij een bloedafname uit de arm (venapunctie).
   
 3. Is deze methode duurder dan bloedafname uit de arm? Nee, de kosten blijven hetzelfde.
   
 4. Moet ik vaker worden geprikt? Nee, de periodieke controle blijft hetzelfde. 
   
 5. Gaat de vingerprikmethode ten koste van kwaliteit? Nee, sterker nog, door de snelle uitslag kunnen we sneller anticiperen op uw situatie.
   
 6. Kost de vingerprik-methode meer tijd? Nee, uw arm hoeft niet meer ontkleed te worden en niet meer met een stuwband afgebonden te worden, en daardoor hygiënischer.
   
 7. In welke vinger (en van welke hand) word ik geprikt? U mag zelf aangeven in welke vinger u geprikt wilt worden.
   
 8. Kan ik mij voorbereiden op het bezoek van de afnamemedewerker? Jazeker, zorg dat u uw doseerkalender bij de hand heeft, de afnamemedewerker heeft deze nodig.  

  Op koude dagen kunt u alvast de vinger warm houden waarin geprikt gaat worden (warme kraan, handschoen aan of over uw kleding wrijven), dit in verband met de doorbloeding.

 9. Wat moet ik met mijn doseerkalender doen? Neem uw medicatie altijd nauwkeurig in volgens de doseerkalender! Neem altijd uw doseerkalender mee wanneer uw bloed gecontroleerd moet worden voor de trombosedienst. 
   
 10. Ik bekijk mijn doseerkalender online, kan de papieren kalender vervallen? De papieren kalender komt niet te vervallen, omdat de prikmedewerker één van de barcodes nodig heeft om te scannen met de meter.
   
 11. Ik moet ook geprikt worden voor een andere arts, hoe gaat het dan? De controle door de Trombosedienst wordt met een vingerprik uitgevoerd. Mocht u tegelijkertijd ook voor een andere specialist bloed moeten laten afnemen, kan dat bij de Trombosedienstmedewerker op Annadal (8.00-12.00 uur).
   
 12. Waar kan ik terecht als ik toch nog een vraag heb over de vingerprikmethode?  Vindt u hierboven uw antwoord niet? Bel dan 043-3877800 (8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur) of mail naar trombosedienst.maastricht@mumc.nl

 

 

Sluit de enquête