Veneuze chirurgie spreekuur

Patiënteninformatie 

Lees meer in het volgende blad

Een patiënt komt op het spreekuur veneuze chirurgie omdat er een probleem is met de aderen in het been. Bij uw bezoek aan de polikliniek vinden in principe alle gesprekken en onderzoeken op één dag plaats. Aan het eind van de dag is een (voorlopige) diagnose gesteld en bespreekt de arts het behandelplan met u. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verschillende onderzoeken. Afhankelijk van uw klachten doorloopt u een aantal van deze onderzoeken. Tijdens uw bezoek bepaalt de arts de volgorde van de onderzoeken. Alle gesprekken en onderzoeken vinden plaats op de polikliniek Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+

Veneuze chirurgie spreekuur Hart+Vaat Centrum Maastricht UMC+  

Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor de verschillende onderzoeken. U mag gewoon eten en drinken en uw gebruikelijke medicijnen innemen.

Gesprek en onderzoeken

Allereerst heeft u een uitgebreid gesprek met één van de arts-assistenten of chirurgen over uw medische voorgeschiedenis, medicijngebruik en uw huidige klachten. Tijdens dit intake gesprek vindt ook lichamelijk onderzoek plaats. Hieronder staan de aanvullende onderzoeken vermeld waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. Soms wordt dit pas bepaald op de dag dat u naar het ziekenhuis komt.

  • Veneuze Duplex (echo-onderzoek van bloedvaten en bloedstroom)
    Bij dit onderzoek kijken wij naar de aderen in uw benen, liezen, bekken en buik. Deels gebeurt dit in staande, deels in liggende positie. Wij maken een afbeelding van de bloedvaten met behulp van een echoapparaat Dit apparaat maakt gebruik van geluidsgolven die via een gel op de huid bij de weefsels komen. Ook kijken wij naar de bloedstroom door de aderen om te kunnen zoeken naar vernauwingen of verstopping van de vaten of lekkage van de kleppen.
  • MRV (Magnetic Resonance Venogram, onderzoek met contrastmiddel) Bij deze scan maken wij met behulp van een magnetisch veld gedetailleerde foto’s van de bloedvaten. Tijdens het onderzoek krijgt u via een infuus in de arm contrastmiddel toegediend. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. 

 

Wat vindt u van deze pagina?