Kliniek (opname en verblijf)

Verpleegafdeling Cardiologie (B3)

Op de afdeling Cardiologie worden patiënten behandeld die hartproblemen hebben.  Vaak zijn dit patiënten met pijn op borst klachten, hartritmestoornissen en een verminderde pompwerking van het hart. Patiënten worden op deze afdeling verder behandeld of gerevalideerd na een periode op de hartbewaking of intensive care. De behandeling op deze afdeling bestaat vaak uit  medicijnen. Ook worden mensen hier voorbereid op een  hartkatherisatie, dotterprocedure, elektrofysiologisch onderzoek of hartoperatie. 

Zorg op de afdeling

Een team van verpleegkundigen en artsen staan dag en nacht klaar om de beste mogelijke zorg te bieden. De medische verantwoordelijkheid ligt bij de cardioloog en een zaalarts die dagelijks visite komen  lopen. Tijdens uw verblijf is er iedere dienst één verpleegkundige verantwoordelijk voor de coördinatie van uw zorg en dient als eerste aanspreekpunt voor u en uw familie. Een team van deskundig verpleegkundigen bespreekt dagelijks de bevindingen met u aan het bed en uiteraard is er alle tijd om eventuele vagen te beantwoorden. 

 

Wilt u graag een gesprek met de zaalarts of cardioloog, dan kunt u dat doorgeven aan de verpleegkundige, die vervolgens een gesprek voor u zal regelen.

Contact

Verpleegafdeling B3
Telefoon: 043- 387 43 20 of 043–387 63 20.

U vindt de afdeling gemakkelijk met de interactieve plattegrond.

Bezoektijden (let op deze zijn onlangs gewijzigd!)

Tussen 15.30 en 20.00 uur zijn directe naasten, familie en vrienden welkom met een maximum van twee bezoekers per patiënt op hetzelfde moment.  Wilt u hiervan afwijken, dan dient u contact op te nemen met de afdeling.

Aansturing

De dagelijkse aansturing is handen van R. Wekenborg (manager verpleegafdeling B3).
en K. Lousberg-Thenaert  (teamleider verpleegafdeling B3)

Wat vindt u van deze pagina?