Verwijzing door de cardioloog

Als u opgenomen bent en naar huis mag, krijgt u een ontslaggesprek met de afdelingsarts. Dit houdt in dat u uitleg krijgt over uw ziektebeeld en de eventuele behandeling die heeft plaatsgevonden. U wordt geïnformeerd over de medicatie die u thuis moet innemen en de verdere adviezen en afspraken. Als u nog vragen heeft worden die beantwoord.

Als u samen met de afdelingsarts besluit dat u in aanmerking komt voor hartrevalidatie, krijgt u een afspraak voor de informatie bijeenkomst, en een afspraak voor een intakegesprek bij de hartrevalidatie verpleegkundige. Deze laatste afspraak is tevens uw  eerste poliklinische controle. Alleen indien de afdelingsarts het noodzakelijk vindt, wordt er ook een afspraak bij de cardioloog gepland. Dit geldt bijvoorbeeld voor patiënten die geopereerd zijn. Patiënten die via hun poli cardioloog worden verwezen krijgen alleen een afspraak voor het intakegesprek bij de hartrevalidatieverpleegkundige.

Wat vindt u van deze pagina?