Aortachirurgie

De afdeling vaatchirurgie vervult een verwijsfunctie voor patiënten met (complexe) aorta-aandoeningen. Dit betreft zogenaamde aorta-aneurysma’s en aortadissecties (onder andere bij patiënten met het syndroom van Marfan) in de borstholte, de buik of een combinatie daarvan. De afkorting AAA staat voor aneurysma van de aorta abdominalis (buik). TAAA staat voor thoraco-abdominaal aorta aneurysma (borstholte en buik). Nadat patiënten zijn gezien en besproken in het aortateam wordt een behandelplan opgesteld en voorgelegd aan de patiënt. Zowel een open procedure als een endovasculaire procedure (fenestrated and branched EVAR-TEVAR) of combinaties hiervan worden aangeboden.

Als één van de weinige centra in Nederland biedt het Maastricht Hart+Vaat Centrum zowel open procedures als endovasculaire procedures of een combinatie hiervan aan.

Sluit de enquête