Behandelingen | Hartoperatie

Hartoperatie

Patiënteninformatie: 

Lees meer in de volgende bladen of hieronder op de pagina. 

 

Algemene informatie

Bekijk bovenstaande film "met een gerust hart" ter informatie. Verder vindt u op deze website alle beschikbare informatie omtrent uw operatie, het verblijf in het MUMC+, het ontslag, algemene leefregels en de revalidatieperiode. Door u deze informatie aan te bieden, verwachten wij een bijdrage te leveren aan een zo goed mogelijke voorlichting en zorg. De meest voorkomende operatie in het MUMC+ is een bypassoperatie ook wel genoemd CABG.

De chirurg die u opereert wordt meestal hartchirurg genoemd, maar is officieel een “cardiothoracaal chirurg”, omdat er naast het hart ook operaties uitgevoerd worden aan andere organen in de borstkas. Binnen de afdeling cardiothoracale chirurgie worden artsen opgeleid tot cardiothoracaal chirurg en dus kan het zijn dat u geopereerd wordt door een chirurg in opleiding. Deze operatie wordt altijd uitgevoerd onder begeleiding van een cardiothoracaal chirurg. Wij verzoeken u alles thuis rustig door te lezen. Als u nog vragen hebt, schrijf deze dan op. Tijdens uw polikliniek bezoek of tijdens uw opname kunt u deze vragen aan de verpleegkundige of de arts stellen.

Ontwikkelingen binnen de hartchirurgie volgen elkaar snel op. Nieuwe behandelingsmethoden worden geregeld geïntroduceerd. De informatie op deze website geeft u slechts een indruk van de situatie zoals hij nu is. Vanzelfsprekend zullen nieuwe ontwikkelingen in een gesprek met u worden doorgenomen. In dit schrijven hebben wij de ideale situatie rondom de operatie geschetst. Door omstandigheden kunnen echter altijd dingen bij u anders verlopen. Het kan bijvoorbeeld altijd mogelijk zijn dat u langer verblijft op de Intensive Care, Medium care of op de verpleegafdeling.

De behandeling wordt altijd aangepast aan de situatie van de individuele patiënt. Nieuwe technieken maken het tegenwoordig mogelijk om operaties te kunnen doen die jaren geleden nog onmogelijk waren of teveel risico’s met zich meebrachten. Hoe zorgvuldig uw cardioloog en hartchirurg de risico’s ook hebben afgewogen voordat zij u voor een hartoperatie voorstelden, elke hartoperatie geeft kans op complicaties. Het is dan ook zeer belangrijk dat aan u duidelijke informatie is verstrekt zodat u en uw familie een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Nogmaals, stel gerust al uw vragen. Voor meer informatie bekijk de informatiefilm "met een gerust hart".

Alle medewerkers van de afdeling cardiothoracale chirurgie wensen u een spoedig herstel toe.

Informatie omtrent de periode voor uw hartoperatie

Indien u in het ziekenhuis in uw regio bent opgenomen in afwachting van uw hartoperatie zult u van de cardioloog op de afdeling horen wanneer u naar het MUMC+ wordt overgeplaatst. Als u in het MUMC+ bent, zullen een aantal activiteiten plaatsvinden om u volledig te informeren en voor te bereiden op de operatie.

 • De verpleegkundige zal een opnamegesprek met u voeren.U krijgt een gesprek met een arts van de cardiothoracale chirurgie. Deze zal een medische vragenlijst bij u afnemen en u lichamelijk onderzoeken
 • In de loop van de ochtend komt de bloedafnamedienst bloed bij u afnemen. De arts kijkt of er geen afwijkende waardes in het bloed te vinden zijn die bijvoorbeeld kunnen wijzen op een infectie. s Middags wordt er nogmaals bloed afgenomen om uw bloedgroep voor de tweede keer te laten bepalen.
  U krijgt, eventueel samen met andere patiënten, een voorlichtingsfilm te zien. In deze film komt het hele verblijf van opname tot ontslag aan bod. 
  De verpleegkundige begeleidt u naar de röntgenafdeling om een longfoto te laten maken.In de late middag komt de fysiotherapeut bij u langs.
 • De fysiotherapeut zal u instructies geven over ademhalingsoefeningen en ophoesten. Verder krijgt u een Triflow apparaatje aangereikt.De Triflow is een hulpmiddel om de longen goed te laten ontplooien.De fysiotherapeut geeft u ook informatie over het revalidatieproces na de operatie.
  • De anesthesist geeft u uitleg over de narcose tijdens de operatie en de slaapmedicatie die u van de verpleegkundige de nacht voor de operatie zult krijgen.
  • De hartchirurg, of de assistent chirurg die betrokken is bij uw operatie, geeft u uitleg over de aard van de operatie, de duur en het tijdstip van de operatie. Als u nog specifieke vragen over de operatie hebt, is dit de gelegenheid om deze te stellen.

Wanneer u op de pré-operatieve poli bent geweest, dan krijgt u bovenstaande informatie uitgelegd op de polikliniek. Indien u op de polikliniek bent geweest krijgt u het bericht over de definitieve operatiedatum uiterlijk één dag voor de opname telefonisch te horen. U zult in de ochtend gebeld worden door een medewerker van Bureau Opname. U wordt de dag voor de operatie om 13.30 uur op verpleegafdeling D4 verwacht. Wanneer u op maandag geopereerd wordt, wordt u zondag om 16.00 uur op verpleegafdeling D4 verwacht. 

Hartoperatie in het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+