Topreferente zorg

De TRF portal geeft een overzicht van de topreferente zorgfuncties (TRF) van de umc’s.Topreferente zorg die wordt geboden in de acht universitair medische centra (umc’s), betreft de behandeling van patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is (‘last resort’). Het gaat om patiënten met

  • Een complexe aandoening of behandeling
  • Een aandoening die complex wordt door een combinatie van meerdere (chronische) ziekten
  • Of met een uitzonderlijk beloop van een veelvoorkomende aandoening

In de TRF portal kan worden gezocht op:

  • Trefwoord
  • Alfabet
  • Specialisme
  • Ziektecategorie: een vereenvoudigde weergave van de hoofdstukken van de International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD10)
  • Universitair medisch centrum (umc)

Expertise centra

In het Maastricht Hart+ Vaat Centrum zijn verschillende Expertise Centra. Sommige zijn nog in ontwikkeling. Houdt u deze website in de gaten voor meer informatie.

Sluit de enquête