Vaatlijden

Wanneer er sprake is van vernauwing in de beenarteriën, uit dit zich in pijn bij het lopen en kan het zelfs leiden tot niet genezende wonden. Dit noemen we vaatlijden. Bij patiënten met suikerziekte kan dit tot extra moeilijke wondgenezing leiden. De verschillende behandelingsopties worden in een multidisciplinair team besproken. Patiënten met vernauwing in de halsslagader kunnen een TIA of herseninfarct ontwikkelen. Samen met de neurologen die ins ons Hart+Vaat Centrum werken, bepalen we de snelste en meest effectieve behandeling.

Daarnaast is de afdeling vaatchirurgie ook betrokken bij de behandeling van patiënten met hoge bloeddruk die niet effectief met geneesmiddelen behandeld kunnen worden. Deze patiënten kunnen in het Maastricht Hart+Vaat Centrum een operatie ondergaan waarbij de bloeddrukreceptoren rond de halsslagader elektrisch worden gestimuleerd met behulp van zogenaamde ‘baropacers’. Deze behandeling vereist een nauwkeurige voorbereiding en gebeurt in samenwerking met de internist-vasculair geneeskundigen van het Maastricht Hart+Vaat Centrum.

Tot slot voeren de vaatchirurgen ook niertransplantaties uit. Voor diagnostiek en voorbereiding van deze ingrepen werken ze nauw samen met de afdeling nefrologie.

De hierboven beschreven klinische werkzaamheden zijn nauw verbonden met basaal en klinisch-wetenschappelijk onderzoek. De afdeling vaatchirurgie participeert in het onderzoeksinstituut CARIM (Cardiovascular Research Institute Maastricht). Bovendien zijn er samenwerkingsverbanden met zowel de Technische Universiteit Eindhoven als met DSM op het gebied van biomedische materialen ten behoeve van vaatchirurgische aandoeningen.

De Maastrichtse vaatchirurgen zijn ook internationaal actief. Op basis van de in 2005 gesloten samenwerking tussen het Uniklinikum RWTH Aachen (UKA) en het Maastricht UMC+ is het hoofd van de Maastrichtse afdeling vaatchirurgie, prof. dr. Michael Jacobs tevens directeur van de ‘Klinik für Gefäβchirurgie’ van het universitaire ziekenhuis in Aken. De vaatchirurgische samenwerking tussen Maastricht en Aken staat inmiddels bekend als het European Vascular Center Aachen-Maastricht.  

Daarnaast wordt er op het gebied van de aortachirurgie actief samengewerkt met ziekenhuizen in Bern (Zwitserland), Londen (UK), Lissabon (Portugal), Belgrado en Novi Sad (beide Servië).

Sluit de enquête