• Patiënteninformatie

  Lees meer in het volgende blad:

  Wat is hartfalen?

  Het hart is een spier die als een pomp zorgt dat het bloed onophoudelijk door ons lichaam stroomt. In rust slaat het hart ongeveer 70 keer per minuut (polsslag) en er wordt vier tot vijf liter bloed door ons lichaam gestuurd. Om verschillende redenen kan deze pompfunctie tekortschieten, waardoor er minder bloed bij onze organen, spieren en weefsels komt. Hierdoor treden er klachten op van vermoeidheid, kortademigheid en vochtophoping (in voeten, benen, handen en armen). Dit noemen we hartfalen. Hartfalen is een chronische aandoening, wat betekent dat de klachten in meer- of mindere mate op gezette tijden terug kunnen komen. De belangrijkste oorzaken zijn een of meerdere hartinfarcten en langdurig bestaande hoge bloeddruk, echter de oorzaak is niet altijd duidelijk. Door nieuwe medicijnen en een betere begeleiding is de kwaliteit van leven en de prognose van mensen met hartfalen aanzienlijk verbeterd.

  Klachten/symptomen

  De meest voorkomende klachten bij hartfalen zijn:

  • vermoeidheid
  • oedeem (= vochtophoping in het lichaam)
  • ongewenste (snelle) gewichtstoename
  • kortademigheid/heesheid
  • kortademigheid bij platliggen
  • onrust en verwardheid
  • misselijkheid/gebrek aan eetlust/opgeblazen gevoel
  • jeuk, gevoelige huid
  • jicht
  • duizeligheid
  • angst, depressie
  • obstipatie

  De behandeling

  U wordt behandeld en begeleid door het hartfalenteam. Dit bestaat uit in hartfalen gespecialiseerde cardiologen en hartfalenverpleegkundigen. Op basis van uw klachten en situatie wordt uw behandeling bepaald. Deze bestaat uit medicatie en leefstijladviezen (vocht-en zoutgebruik en bewegen). Afhankelijk van de oorzaak van uw hartfalen wordt de behandeling uitgebreid.

  Hartfalen spreekuur

  Binnen de polikliniek Hart+Vaat Centrum zijn er specifieke hartfalen spreekuren.

   

  Lees meer

 • Wat is kransslagadervernauwing?

  De kransslagaders zijn de bloedvaten die het hart van bloed voorzien. Deze kransslagaders kunnen dichtslibben doordat vetten, kalk (aderverkalking) en klontertjes van bloedplaatjes vast blijven zitten aan de binnenwand (slagaderverkalking). Deze vettige laag wordt hard en kan de kransslagaders vernauwen.

  Symptomen

  • Onprettig gevoel of pijn op de borst (angina pectoris)
  • Kortademigheid
  • Extreme vermoeidheid bij inspanning
  • Opgezette voeten
  • Pijn in uw schouder of arm
  • Vrouwen kunnen last hebben van atypische pijn op de borst. Dit kan een plotseling opkomende of scherpe pijn zijn en kan worden gevoeld in de buik, rug of arm.

  Oorzaken

  Gevolgen

  Door kransslagadervernauwing stroomt er minder bloed naar het hart. Het hart krijgt dan niet genoeg zuurstof. Kransslagadervernauwing kan zorgen voor coronairlijden (een hartinfarct of angina pectoris).

  Lees meer

 • Wat is een hartklepaandoening?

  Een normaal hart heeft vier hartkleppen. Gezonde hartkleppen gaan volledig open en sluiten perfect. Als het openen van de hartklep niet goed meer gaat ontstaat er een vernauwing, oftewel “klepstenose”. Als een klep niet goed meer sluit ontstaat er lekkage, oftewel een “klepinsufficiëntie”. Bij een hartklep die niet goed opent kan bloed minder makkelijk langs de klep stromen. Een lekkende klep werkt niet efficiënt, een deel van het rondgepompte bloed stroomt weer terug.  De meeste klepafwijkingen komen voor in de linker harthelft, bij de aortaklep en de mitralisklep. Bij een niet goed werkende hartklep kan er in de loop van de tijd schade aan het hart ontstaan doordat het hart harder moet pompen. Op den duur kan hartfalen ontstaan.

  Symptomen

  Niet iedere patiënt merkt dat hij een afwijking aan zijn of haar hartkleppen heeft. Sommige mensen hebben heel weinig klachten. De afwijking aan de hartkleppen komt vaak aan het licht bij routinematig onderzoek in het kader van een keuring, of als patiënten bij een arts komen naar aanleiding van klachten. Veel voorkomende klachten bij patiënten met een klepafwijking zijn:

  • Kortademigheid (bij inspanning of in rust)
  • Vasthouden van vocht (dikke voeten)
  • Verminderde conditie, moe
  • Hartkloppingen
  • Pijn op de borst
  • Duizeligheid bij inspanning

  Oorzaken

  • Aangeboren afwijking:  De klepbladen kunnen met elkaar vergroeid zijn, of de kleppen zijn te groot of te klein. Klachten hoeven niet meteen bij geboorte te ontstaan, dit kan ook veel later
  • Ontsteking:  Acuut reuma en bacteriële infecties laten littekens achter op de klep; de klepdelen kunnen aan elkaar gaan kleven, vernauwd raken of gaan lekken.
  • Ouderdom:  De kleppen kunnen gaan verkalken (sclerose), waardoor de soepelheid verdwijnt en ze hard en stug worden. Hierdoor kan de klep gaan lekken of er kan een vernauwing optreden.

  Lees meer

 • Wat is een aortaklepstenose?

  De aortaklep zit tussen de linkerkamer en de aorta, de grote lichaamsslagader. Deze klep zorgt ervoor dat het bloed niet terugstroomt in de linkerkamer op het moment dat het hart ontspant. Via de aorta stroomt het bloed verder naar de slagaders in het lichaam. Een aortaklepstenose is een vernauwing van de aortaklep. De hartklep gaat niet helemaal goed open. Hierdoor stroomt het bloed minder gemakkelijk van de linkerkamer naar de aorta. 

  Symptomen

  Een geringe aortaklepstenose geeft meestal weinig klachten. Als de aandoening ernstiger is veroorzaakt dit:

  • Pijn op de borst veroorzaken tijdens inspanning
  • Kortademigheid en vermoeidheid
  • Eventueel flauwvallen

  Oorzaken

  De stenose (vernauwing) van de aortaklep kan een aangeboren afwijking zijn of ontstaan door ontstekingen of ouderdom.

  Gevolgen

  Een hartklepaandoening aan de aortaklep kan zorgen voor hartfalen of een lekkende mitralisklep.

   

  Lees meer

 • Wat is een mitraalklep?

  De mitraalklep is één van uw 4 hartkleppen. Deze klep ligt tussen de linker voorkamer (boezem) en linkerkamer en bestaat uit twee klepbladen. Aan de onderkant van deze klepbladen zitten fijne koordjes (chordae) die verbonden zijn aan de papillairspieren welke aan de binnenkant van de linkerkamer vastzitten.  De klepbladen zitten vast met een klepring in de hartspier.  Bij het samentrekken van de linkerkamer sluit de mitraalklep zich en laat geen bloedstroom van de linkerboezem naar de linkerkamer toe. Tijdens het samentrekken van de linkerkamer wordt  het zuurstofrijkbloed naar de grote lichaamsslagader (aorta) gebracht. In de ontspanningsfase van de linkerkamer opent de mitraalklep zich weer en stroomt er bloed in de linkerkamer. Doordat de mitraalklep zich op gezette tijden volledig opent en sluit, zorgt de mitraalklep ervoor dat het bloed de goede kant opstroomt en niet terug lekt.

  Het goed functioneren van de mitraalklep hangt niet alleen af van de soepelheid van de klepbladen maar ook van de bloedvoorziening in de hartspier.
  Er kunnen verschillende problemen met de mitraalklep zijn, waardoor deze niet meer helemaal sluit of volledig opengaat. De volgende aandoeningen kunnen van toepassing zijn:

   

  Lees meer

 • Wat is pulmonalisklep aandoening?

  De pulmonalisklep is een van de vier hartkleppen. Deze klep bevindt zich tussen de rechterkamer (rechterventrikel) en de longslagader, die het bloed van het hart naar de longen voert. De klep zorgt ervoor dat het bloed alleen vanuit de rechterkamer naar de longslagader kan stromen en niet andersom. De pulmonalisklep bestaat uit drie flapjes, de zogenoemde 'slippen' of 'cuspides'. Bij elke hartslag openen en sluiten deze zich weer om het bloed maar één richting op te laten stromen.

  Bij een hartklepaandoening aan de pulmonalisklep kan de hartklep vernauwd zijn (pulmonalisklepstenose), lekken (pulmonalisklepinsufficiëntie) of ontbreken (pulmonalisklepatresie, een aangeboren hartafwijking).

  Symptomen

   Bij volwassenen ontstaan symptomen als de hartfunctie achteruitgaat:

  • Kortademigheid.
  • Vermoeidheid.
  • Vocht vasthouden in de benen of buik.
  • Hartkloppingen of hartritmestoornis (boezemfibrilleren).
  • Duizeligheid

  Oorzaken

  • Aangeboren afwijkingen van de pulmonalisklep. Dit is de meest voorkomende oorzaak van aandoeningen van de pulmonalisklep. Het defect kan op zichzelf staan of voorkomen in combinatie met andere hartafwijkingen.
  • Infectie van de hartklep (endocarditis). Een bijzondere vorm is acuut reuma .

  Een beschadiging van de peesdraden of spiertjes die de klep bewegen (na een hartinfarct).

  • Ziekte van de hartspier (cardiomyopathie).
  • Beschadiging na een hartoperatie of door een verwonding.
  • Bindweefselziektes, zoals het syndroom van Marfan.
  • Ouderdom: de klep wordt stugger.

   

   

   

   

  Lees meer

 • Wat is diastolisch hartfalen? ( HFpEF) 

  Diastolisch hartfalen, ook wel HFpEF genoemd, is een vorm van hartfalen waarbij de hartspier zich niet goed genoeg ontspant. Het hart vult zich minder goed met bloed. De organen en weefsels houden dan vocht vast. Ook krijgen de organen en de weefsels te weinig zuurstofrijk bloed om goed te kunnen werken. Hierdoor kunnen er bij u allerlei klachten ontstaan. Van alle patiënten met hartfalen heeft ongeveer 50% diastolisch hartfalen (HFpEF). In Nederland betreft dit ongeveer 70.000 patiënten.

  Naar diastolisch hartfalen wordt binnen het MUMC+ bijkomend wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het doel van dit onderzoek is om elke patiënt een behandeling te geven die past bij de persoonlijke ziekte-situatie van deze patiënt. Hiervoor brengen we de ziekte-situatie van elke patiënt uitgebreid in kaart met een aantal extra onderzoeken, zoals een hart-echo, bloedonderzoek, een slaaponderzoek, longfunctie onderzoek en een inspanningstest. Ook zullen we een aantal ‘extra’ onderzoeken aanbieden, zoals vaatonderzoek en een hart-scan, welke in onderzoeksverband plaatsvinden, om na te kijken wat deze ziekte veroorzaakt en hoe we deze ziekte in de toekomst beter kunnen behandelen.

  Symptomen

  Patiënten hebben voornamelijk klachten van kortademigheid bij inspanning. Daarnaast kunnen de volgende klachten optreden:

  • Vermoeidheid
  • Kortademigheid (vooral bij inspanning)
  • Opgezette benen en enkels (het lichaam houdt vocht vast)
  • Onrustig slapen en ’s nachts vaak plassen

  We weten dat diastolisch hartfalen vaak samen gaat met ziekten zoals suikerziekte, hoge bloeddruk en overgewicht.

  Oorzaken

  De oorzaak van deze aandoening is nog veelal onduidelijk. Onderstaande oorzaken kunnen betrekking hebben op diastolisch hartfalen

  Hartfalen is niet te genezen, maar de patiënt kan er wel mee leren leven. Een patiënt krijgt altijd het advies om gezond te leven, soms is een apart dieet nodig met minder vocht en minder zout.

  Lees meer

 • Wat is kamertachycardie?

  Kamertachycardie is een te snel ritme van de kamers van het hart. Bij kamertachycardie ligt de versnelde hartslag dan tussen de 100 en 240 slagen per minuut. Een normaal ritme bij een volwassen persoon is tussen de 60 en 70 slagen per minuut. Een versnelde hartslag van 100 tot 130 slagen per minuut noemen we ook wel een langzame kamertachycardie. Kamertachycardie kan overgaan in kamerfibrilleren.

  Symptomen

  • Hartkloppingen of hartbonzen
  • Hartoverslagen
  • Zweten
  • Een onaangenaam gevoel en/of misselijkheid
  • Duizeligheid
  • Bewustzijnsverlies

  Oorzaken

   

  Lees meer

 • Wat is kamerfibrilleren?

  Kamerfibrilleren is een ernstige hartritme stoornis. Bij kamerfibrilleren ( ook wel ventrikelfibrilleren genoemd) worden uw hartkamers snel en chaotisch geprikkeld waardoor ze niet meer samentrekken. Het hart pompt geen bloed meer rond er kan een hartstilstand ontstaan. Kamerfibrilleren komt minder vaak voor dan de hartritmestoornis boezemfibrilleren en gaat bijna altijd samen met andere hartproblemen. Bijvoorbeeld een erfelijke aandoening zoals het Brugada syndroom.

  Symptomen

  • Hartkloppingen, hartoverslagen, hartbonzen.
  • Pijn of druk op de borst en benauwdheid.
  • Kortademigheid, hyperventilatie.
  • Angst of gejaagdheid.
  • Duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd.

  Oorzaken

  De meest voorkomende oorzaak van kamerfibrilleren is een hartinfarct. Andere mogelijke oorzaken van kamerfibrilleren zijn:

   

  Lees meer

 • Wat is het Sick Sinus Syndroom?

  Bij de hartritmestoornis Sick Sinus Syndroom werkt de sinusknoop niet goed. De sinusknoop regelt de snelheid waarmee het hart klopt. De sinusknoop is een groepje cellen in de rechterboezem en is de natuurlijke pacemaker van het hart. Als deze sinusknoop niet goed werkt, heeft het hart het ene moment een te snelle hartslag en het andere moment een te trage hartslag.

  Symptomen

  Bij het Sick Sinus Syndroom heeft de patiënt vaak een te trage hartslag, of afwisselend een te snelle en een te trage hartslag. Op de overgang tussen de verschillende hartritmes kan de patiënt zich onwel voelen of meer zweten. Bij inspanning versnelt de hartslag vaak onvoldoende, zodat de patiënt klachten krijgt.

  Klachten bij een te snelle hartslag:

  • Hartbonzen of -jagen
  • Hartkloppingen
  • Opvliegers
  • Snelle pols

  Klachten bij een te langzame hartslag:

  • Onprettig gevoel
  • Duizeligheid
  • Neiging tot wegraken
  • Pijn op de borst

  Oorzaken

  Een sinusknoop kan ontregeld raken door ouderdom of door de werking van bepaalde medicijnen. Soms is de oorzaak onbekend.

  Lees meer

 • Wat is systolisch hartfalen?

  Er zijn twee soorten hartfalen.

  • Diastolisch en
  • Systolisch hartfalen

  Bij systolisch hartfalen trekt de hartspier niet krachtig genoeg samen. Het hart pompt per hartslag veel minder bloed rond dan normaal. Systole is de fase van de hartslag waarin het hart zich samentrekt.

  Symptomen

  De meest voorkomende klachten bij hartfalen zijn:

  • Vermoeidheid
  • Kortademigheid (vooral bij inspanning)
  • Opgezette benen en enkels (het lichaam houdt vocht vast)
  • Onrustig slapen en ’s nachts vaak plassen

  Andere klachten zijn:

  • Hartritmestoornissen
  • Opgeblazen gevoel, minder eetlust en een moeilijke stoelgang
  • Koude handen en voeten
  • Prikkelhoest (vooral bij plat liggen)
  • Vergeetachtigheid en gebrek aan concentratie

  Oorzaken

   

   

  Lees meer

Sluit de enquête