Aandoeningen

Mogelijke aandoeningen die kunnen voorkomen na het onderzoek van een ECG staan hieronder opgesomd met dieperliggende info.

 • Patiënteninformatie

  Lees meer in het volgende blad:

  Wat is hartfalen?

  Het hart is een spier die als een pomp zorgt dat het bloed onophoudelijk door ons lichaam stroomt. In rust slaat het hart ongeveer 70 keer per minuut (polsslag) en er wordt vier tot vijf liter bloed door ons lichaam gestuurd. Om verschillende redenen kan deze pompfunctie tekortschieten, waardoor er minder bloed bij onze organen, spieren en weefsels komt. Hierdoor treden er klachten op van vermoeidheid, kortademigheid en vochtophoping (in voeten, benen, handen en armen). Dit noemen we hartfalen. Hartfalen is een chronische aandoening, wat betekent dat de klachten in meer- of mindere mate op gezette tijden terug kunnen komen. De belangrijkste oorzaken zijn een of meerdere hartinfarcten en langdurig bestaande hoge bloeddruk, echter de oorzaak is niet altijd duidelijk. Door nieuwe medicijnen en een betere begeleiding is de kwaliteit van leven en de prognose van mensen met hartfalen aanzienlijk verbeterd.

  Klachten/symptomen

  De meest voorkomende klachten bij hartfalen zijn:

  • vermoeidheid
  • oedeem (= vochtophoping in het lichaam)
  • ongewenste (snelle) gewichtstoename
  • kortademigheid/heesheid
  • kortademigheid bij platliggen
  • onrust en verwardheid
  • misselijkheid/gebrek aan eetlust/opgeblazen gevoel
  • jeuk, gevoelige huid
  • jicht
  • duizeligheid
  • angst, depressie
  • obstipatie

  De behandeling

  U wordt behandeld en begeleid door het hartfalenteam. Dit bestaat uit in hartfalen gespecialiseerde cardiologen en hartfalenverpleegkundigen. Op basis van uw klachten en situatie wordt uw behandeling bepaald. Deze bestaat uit medicatie en leefstijladviezen (vocht-en zoutgebruik en bewegen). Afhankelijk van de oorzaak van uw hartfalen wordt de behandeling uitgebreid.

  Hartfalen spreekuur

  Binnen de polikliniek Hart+Vaat Centrum zijn er specifieke hartfalen spreekuren.

   

  Lees meer

 • Wat is kransslagadervernauwing?

  De kransslagaders zijn de bloedvaten die het hart van bloed voorzien. Deze kransslagaders kunnen dichtslibben doordat vetten, kalk (aderverkalking) en klontertjes van bloedplaatjes vast blijven zitten aan de binnenwand (slagaderverkalking). Deze vettige laag wordt hard en kan de kransslagaders vernauwen.

  Symptomen

  • Onprettig gevoel of pijn op de borst (angina pectoris)
  • Kortademigheid
  • Extreme vermoeidheid bij inspanning
  • Opgezette voeten
  • Pijn in uw schouder of arm
  • Vrouwen kunnen last hebben van atypische pijn op de borst. Dit kan een plotseling opkomende of scherpe pijn zijn en kan worden gevoeld in de buik, rug of arm.

  Oorzaken

  Gevolgen

  Door kransslagadervernauwing stroomt er minder bloed naar het hart. Het hart krijgt dan niet genoeg zuurstof. Kransslagadervernauwing kan zorgen voor coronairlijden (een hartinfarct of angina pectoris).

  Lees meer

 • Wat is angina pectoris?

  Bij inspanning of in rust voelt u een drukkend, zwaar gevoel midden op de borst. Deze pijn kan uitstralen naar de nek, kaak, armen of rug. Deze pijn, ook wel angina pectoris genoemd, ontstaat doordat het hart tijdelijk te weinig zuurstof krijgt door een vernauwing in de kransslagader. Dit is een vorm van coronair lijden. Het hart krijgt op dat moment onvoldoende bloed toegevoerd om het zijn werk te laten doen. Bekijk voor meer informatie onderstaand filmpje.

   © Hartstichting

  Symptomen

  U merkt niet meteen als u vernauwingen in de kransslagaders heeft. Vaak ontstaan klachten pas als een van de kransslagaders meer dan 50% vernauwd is. Het proces van vernauwing van de kransslagaders is dan al langer bezig.
  In rust heeft het hart minder zuurstof nodig dan bij inspanning. In de beginfase van angina pectoris treden de klachten vooral op als het hart zich harder moet inspannen dan normaal, zoals bij:

  • Lichamelijke inspanning of sport
  • Heftige emoties
  • Het verwerken van een zware maaltijd
  • Overgang van een warme naar een koude omgeving

  Bij deze situaties voelt u: 

  • Een beklemmende, drukkende of benauwende pijn midden in de borst 
  • Uitstralende pijn naar de onderkaak, hals, schouderbladen, armen, rug of maagstreek
  • Misselijk en zweterig

  Oorzaken

  De meest voorkomende oorzaak is een vernauwing in de kransslagaders, als gevolg hiervan stroomt er minder bloed door de kransslagaders en is er eerder een kans op een zuurstoftekort.
  Andere hartaandoeningen veroorzaken soms ook klachten van pijn op de borst. Voorbeelden zijn: 

  • Hartklepaandoening: er stroomt bloed terug naar de andere hartruimten en het hart kan minder goed druk opbouwen om bloed rond te pompen.
  • (ernstige) Hartritmestoornissen: de hoeveelheid bloed die wordt rondgepompt wisselt bij een onregelmatige of snelle hartslag.

  Soms heeft pijn op de borst niets te maken met het hart, maar komt het bijvoorbeeld van de longen, spieren, maag of slokdarm.

   

  Lees meer

 • Wat is een AV-Blok?

  Een AV-blok is een afkorting voor een zogenoemd atrioventriculair blok. Dit is een hartritmestoornis die redelijk vaak voorkomt. Bij een AV-blok gaat er iets mis in de AV-knoop van uw hart. De AV-knoop (atrioventriculaire knoop) houdt de prikkels van het hart even vast en verspreidt die prikkels daarna over de hartkamers. Bij een AV-blok houdt de AV-knoop de elektrische prikkel langer vast dan normaal. Het hartritme wordt daardoor vertraagd. 

  Er bestaan drie varianten van een AV-blok:

  • Bij een eerstegraads AV-blok geeft de AV-knoop de prikkel te traag door aan de hartkamers.
  • Bij een tweedegraads AV-blok wordt de prikkel willekeurig doorgegeven.
  • Bij een derdegraads AV-blok geeft de AV-knoop de prikkel helemaal niet door.

  Symptomen

   De klachten die voorkomen bij een AV-blok zijn afhankelijk van de ernst van het blok:

  • Eerstegraads AV-blok: zelden klachten
  • Tweedegraads AV-blok: vaak hebben mensen geen klachten, soms hebben ze last van duizeligheid en de neiging tot flauwvallen.
  • Tweedegraads AV-blok: sommige mensen hebben geen klachten, anderen zijn duizelig en hebben een neiging tot flauwvallen. Bij een ernstige vorm zijn patiënten soms snel moe en hebben last van pijn op de borst bij inspanning.
  • Derdegraads: extreme moeheid, duizeligheid, kortademigheid, pijn op de borst, trage hartslag en (neiging tot) flauwvallen.

  Flauwvallen als gevolg van een derdegraads AV-blok wordt ook wel een Adams-Stokes syndroom genoemd.

  Oorzaken

  Lees meer

 • AVNRT staat voor AV-nodale re-entry tachycardie en is een hartritmestoornis die ontstaat in en rond de AV-knoop. Door een extra bundel blijven prikkels rondcirkelen. De hartslag is zeer snel en regelmatig. AVNRT staat voor AV-nodale re-entry tachycardie. Een AVNRT ontstaat door problemen in en rond de AV-knoop in het hart. De AV-knoop heeft bij een normaal hartritme de taak om de elektrische prikkels van de boezems aan de kamers door te geven. Bij AVNRT zijn er in de AV-knoop 2 bundels die de prikkel geleiden: een snelle en een langzame bundel. Deze bundels vormen samen een soort elektrische rotonde. Hierin draaien de prikkels in een cirkeltje rond: van de boezems naar de kamers, en weer terug. Dit heet re-entry. AVNRT komt naar schatting voor bij 1 op de 800 mensen, relatief vaak bij jonge mensen. Bij vrouwen komt deze ritmestoornis driemaal zo vaak voor als bij mannen.

  Er zijn 2 soorten AVNRT:

  • Typisch AVNRT: de elektrische prikkel loopt via het langzame pad van de boezems naar de kamers, en keert via het snelle pad terug naar de boezems (85-90% van de gevallen)
  • Atypisch AVNRT: de elektrische prikkel loopt via het snelle pad naar de kamers, en keert via het langzame pad terug naar de boezems

  Symptomen

  • Een snelle, zwakke polsslag
  • hartkloppingen
  • Licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, soms flauwvallen
  • Ademnood
  • Soms pijn op de borst

  Een aanval kan enkele seconden tot uren duren. Sommigen patiënten krijgen meerdere keren per dag een aanval, anderen slechts eenmaal per jaar. Op latere leeftijd zijn de klachten vaak ernstiger. Een aanval komt meestal plotseling op en verdwijnt ook plotseling.

   

  Lees meer

 • Wat is boezemfibrilleren?

  Boezemfibrilleren, ook wel atriumfibrilleren genoemd, is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij boezemfibrilleren heeft uw hart een onregelmatige hartslag die veel te hoog is. Meestal voelt u dit wel, maar het hoeft niet. Bij een normaal hartritme ontstaat een elektrische prikkel in de sinusknoop. Deze prikkel verspreidt zich daarna over de boezems. Bij boezemfibrilleren of atriumfibrilleren ontstaan de elektrische prikkels niet op één plek, maar op diverse plaatsen. Deze prikkels bewegen snel en kriskras door elkaar en er ontstaat een onregelmatige hartslag. Boezemfibrilleren is niet levensbedreigend, maar moet wel behandeld worden om schade aan het hart te voorkomen. Boezemfibrilleren wordt ook wel atriumfibrilleren genoemd en betekent dat de boezems niet goed werken en de kamers zich onregelmatig samentrekken. 

   

  Wat merk je van boezemfibrilleren?

  • Een onregelmatige hartslag (fladderen)
  • Hartbonken
  • Transpireren
  • Duizeligheid, een naar gevoel op de borst, vermoeidheid en kortademigheid).

  Wanneer kan boezemfibrilleren ontstaan?

  • hoge bloeddruk (hypertensie) of suiker ziekte (diabetes mellitus) 
  • een acuut of oud hartinfarct 
  • hartfalen 
  • een lekkende en/of vernauwde hartklep
  • cardiomyopathie (hartspierziekte) 
  • aangeboren hartziekten
  • een te snel werkende schildklier
  • een ontsteking, zoals een longontsteking

  Andere factoren die boezemfibrilleren kunnen uitlokken zijn: 

  • een hartoperatie
  • koorts, bijvoorbeeld bij een longontsteking
  • bloedarmoede
  • (na) zware inspanning
  • psychische stress

  Welke onderzoeken worden er gedaan?

   

   

   

   Welke behandelingen zijn er mogelijk? 

  Als eerste onderzoekt de cardioloog wat de oorzaak is. Vervolgens zijn onderstaande behandelingen mogelijk:

  Hoe verder na een hartaandoening?

  Het Hart+Vaat Centrum/Maastricht biedt patiënten een hartrevalidatieprogramma aan.

  Hartrevalidatie ondersteunt u het bij het herstellen van en omgaan met een hartziekte. Daarnaast kan het hartrevalidatieprogramma u helpen een antwoord te geven op vragen die u hebt over bijvoorbeeld uw leefpatroon, seksualiteit, stoppen met roken, werkhervatting of WAO. Het blijkt dat patiënten, die aan een hartrevalidatieprogramma hebben deelgenomen zich sneller beter voelen, beter lichamelijk/psychisch en sociaal functioneren, een betere leefstijl hebben en sneller weer aan het werk gaan. 

   

   

   

  Lees meer

 • Wat is boezemflutter?

  Dit is een hartritmestoornis die lijkt op boezemfibrilleren. Echter zit het verschil in het ritme van de hartslag. Bij boezemfibrilleren is het hartritme juist onregelmatig en chaotisch. Bij boezemflutter is het hartritme regelmatig, maar wel extreem hoog namelijk 240 tot 340 slagen per minuut. Een normaal hartritme van een volwassene is van 60 tot 70 slagen per minuut. De AV-knoop laat bij een normaal hartritme alle elektrische prikkels doorgaan van de boezems naar de kamers. Bij boezemflutter laat de AV-knoop slechts de helft van de prikkels door. Dat heet 2-op-1-geleiding. Soms laat de AV-knoop alleen elke 3e of 4e prikkel door. Soms gaan boezemfibrilleren en boezemflutter in elkaar over.

  Symptomen

  • Hartkloppingen
  • Kortademigheid
  • Vermoeidheid
  • Duizeligheid
  • Druk op de borst
  • Plotselinge bewusteloosheid

  Oorzaken

  Boezemflutter ontstaat vaak als complicatie na een hartinfarct. Ook een eerdere ablatie kan later opnieuw boezemflutter veroorzaken. De oorzaken van de hartritmestoornis boezemfibrilleren kunnen ook zorgen voor boezemflutter.

  Dit zijn andere mogelijke oorzaken van boezemflutter:

  • Een gaatje tussen de boezems (ASD)
  • Een complicatie na een hartinfarct
  • Een schildklieraandoening.

   

  Lees meer

 • Wat is boezemtachycardie?

  Boezemtachycardie is een te snelle hartslag. Bij een aanval kan de hartslag oplopen naar 100 tot 200 slagen per minuut. Boezemtachycardie kan enkele minuten tot meerdere uren duren. Boezemtachycardie komt vaak in een aanval voor, maar is soms ook continu aanwezig. Deze hartritmestoornis kan leiden tot hartfalen. U kunt bij boezemtachycardie last hebben van hartkloppingen.

  Symptomen

  • Hartkloppingen
  • Duizeligheid en neiging tot flauwvallen
  • Zweten
  • Onaangenaam gevoel
  • Soms druk op de borst

  Een aanval ontstaat meestal plotseling en kan enkele minuten tot vele uren duren.

  Oorzaken

  Soms is de oorzaak een aangeboren hartafwijking in de elektrische banen van het hart.

   

  Lees meer

 • Wat is bradycardie?

  Bij bradycardie heeft u een te lage hartslag. De hartslag is dan minder dan 50 slagen per minuut. Het normale hartritme van een volwassen persoon is meestal 60 tot 70 slagen per minuut. Bradycardie hoeft niet altijd behandeld te worden. Getrainde sporters kunnen als zij rusten bijvoorbeeld ook een erg lage hartslag hebben. De hartritmestoornis bradycardie kan zorgen voor vermoeidheid, duizeligheid of hartkloppingen.

  Symptomen

  • Trage pols
  • Duizeligheid
  • Flauwvallen
  • Vermoeidheid
  • Concentratiestoornis, geheugenstoornis

  Oorzaken

  • Medicijnen tegen hartritmestoornissen
  • AV-blok
  • Sick Sinus Syndroom
  • Ouderdom
  • Een infarct van de onderwand van het hart
  • Complicatie na een hartoperatie
  • Littekenweefsel na een hartinfarct.
  • Een verhoogde hersendruk (bijvoorbeeld door een hersentumor)
  • Onderkoeling
  • Stoornissen in de bloedspiegels van mineralen (bijvoorbeeld kalium of magnesium)

  Lees meer

 • Wat is diastolisch hartfalen? ( HFpEF) 

  Diastolisch hartfalen, ook wel HFpEF genoemd, is een vorm van hartfalen waarbij de hartspier zich niet goed genoeg ontspant. Het hart vult zich minder goed met bloed. De organen en weefsels houden dan vocht vast. Ook krijgen de organen en de weefsels te weinig zuurstofrijk bloed om goed te kunnen werken. Hierdoor kunnen er bij u allerlei klachten ontstaan. Van alle patiënten met hartfalen heeft ongeveer 50% diastolisch hartfalen (HFpEF). In Nederland betreft dit ongeveer 70.000 patiënten.

  Naar diastolisch hartfalen wordt binnen het MUMC+ bijkomend wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het doel van dit onderzoek is om elke patiënt een behandeling te geven die past bij de persoonlijke ziekte-situatie van deze patiënt. Hiervoor brengen we de ziekte-situatie van elke patiënt uitgebreid in kaart met een aantal extra onderzoeken, zoals een hart-echo, bloedonderzoek, een slaaponderzoek, longfunctie onderzoek en een inspanningstest. Ook zullen we een aantal ‘extra’ onderzoeken aanbieden, zoals vaatonderzoek en een hart-scan, welke in onderzoeksverband plaatsvinden, om na te kijken wat deze ziekte veroorzaakt en hoe we deze ziekte in de toekomst beter kunnen behandelen.

  Symptomen

  Patiënten hebben voornamelijk klachten van kortademigheid bij inspanning. Daarnaast kunnen de volgende klachten optreden:

  • Vermoeidheid
  • Kortademigheid (vooral bij inspanning)
  • Opgezette benen en enkels (het lichaam houdt vocht vast)
  • Onrustig slapen en ’s nachts vaak plassen

  We weten dat diastolisch hartfalen vaak samen gaat met ziekten zoals suikerziekte, hoge bloeddruk en overgewicht.

  Oorzaken

  De oorzaak van deze aandoening is nog veelal onduidelijk. Onderstaande oorzaken kunnen betrekking hebben op diastolisch hartfalen

  Hartfalen is niet te genezen, maar de patiënt kan er wel mee leren leven. Een patiënt krijgt altijd het advies om gezond te leven, soms is een apart dieet nodig met minder vocht en minder zout.

  Lees meer

 • Wat is kamertachycardie?

  Kamertachycardie is een te snel ritme van de kamers van het hart. Bij kamertachycardie ligt de versnelde hartslag dan tussen de 100 en 240 slagen per minuut. Een normaal ritme bij een volwassen persoon is tussen de 60 en 70 slagen per minuut. Een versnelde hartslag van 100 tot 130 slagen per minuut noemen we ook wel een langzame kamertachycardie. Kamertachycardie kan overgaan in kamerfibrilleren.

  Symptomen

  • Hartkloppingen of hartbonzen
  • Hartoverslagen
  • Zweten
  • Een onaangenaam gevoel en/of misselijkheid
  • Duizeligheid
  • Bewustzijnsverlies

  Oorzaken

   

  Lees meer

 • Wat is kamerfibrilleren?

  Kamerfibrilleren is een ernstige hartritme stoornis. Bij kamerfibrilleren ( ook wel ventrikelfibrilleren genoemd) worden uw hartkamers snel en chaotisch geprikkeld waardoor ze niet meer samentrekken. Het hart pompt geen bloed meer rond er kan een hartstilstand ontstaan. Kamerfibrilleren komt minder vaak voor dan de hartritmestoornis boezemfibrilleren en gaat bijna altijd samen met andere hartproblemen. Bijvoorbeeld een erfelijke aandoening zoals het Brugada syndroom.

  Symptomen

  • Hartkloppingen, hartoverslagen, hartbonzen.
  • Pijn of druk op de borst en benauwdheid.
  • Kortademigheid, hyperventilatie.
  • Angst of gejaagdheid.
  • Duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd.

  Oorzaken

  De meest voorkomende oorzaak van kamerfibrilleren is een hartinfarct. Andere mogelijke oorzaken van kamerfibrilleren zijn:

   

  Lees meer

 • Wat is het Sick Sinus Syndroom?

  Bij de hartritmestoornis Sick Sinus Syndroom werkt de sinusknoop niet goed. De sinusknoop regelt de snelheid waarmee het hart klopt. De sinusknoop is een groepje cellen in de rechterboezem en is de natuurlijke pacemaker van het hart. Als deze sinusknoop niet goed werkt, heeft het hart het ene moment een te snelle hartslag en het andere moment een te trage hartslag.

  Symptomen

  Bij het Sick Sinus Syndroom heeft de patiënt vaak een te trage hartslag, of afwisselend een te snelle en een te trage hartslag. Op de overgang tussen de verschillende hartritmes kan de patiënt zich onwel voelen of meer zweten. Bij inspanning versnelt de hartslag vaak onvoldoende, zodat de patiënt klachten krijgt.

  Klachten bij een te snelle hartslag:

  • Hartbonzen of -jagen
  • Hartkloppingen
  • Opvliegers
  • Snelle pols

  Klachten bij een te langzame hartslag:

  • Onprettig gevoel
  • Duizeligheid
  • Neiging tot wegraken
  • Pijn op de borst

  Oorzaken

  Een sinusknoop kan ontregeld raken door ouderdom of door de werking van bepaalde medicijnen. Soms is de oorzaak onbekend.

  Lees meer

 • Wat is systolisch hartfalen?

  Er zijn twee soorten hartfalen.

  • Diastolisch en
  • Systolisch hartfalen

  Bij systolisch hartfalen trekt de hartspier niet krachtig genoeg samen. Het hart pompt per hartslag veel minder bloed rond dan normaal. Systole is de fase van de hartslag waarin het hart zich samentrekt.

  Symptomen

  De meest voorkomende klachten bij hartfalen zijn:

  • Vermoeidheid
  • Kortademigheid (vooral bij inspanning)
  • Opgezette benen en enkels (het lichaam houdt vocht vast)
  • Onrustig slapen en ’s nachts vaak plassen

  Andere klachten zijn:

  • Hartritmestoornissen
  • Opgeblazen gevoel, minder eetlust en een moeilijke stoelgang
  • Koude handen en voeten
  • Prikkelhoest (vooral bij plat liggen)
  • Vergeetachtigheid en gebrek aan concentratie

  Oorzaken

   

   

  Lees meer

Sluit de enquête