• For international patients: go to Aortic repair (TAAA)

   

  Patiënteninformatie

  Lees meer in de volgende bladen:

  Wat is een aneurysma?

   

  Een aneurysma is een verwijding in een deel van het vaatstelsel. Het kan zich zowel in een slagader, een ''gewone'' ader als in het hart bevinden. De meest voorkomende plaats is de lichaamsslagader, oftewel aorta, in de buik. Dit wordt een AAA genoemd, een Aneurysma Aortae Abdominalis. Bij een aneurysma is de aorta met minimaal 50% verwijd. De normale diameter van de aorta is kleiner dan 3 cm. Naast de aorta kan een aneurysma onder andere in de hersenen voorkomen. Op de plaats van de verwijding is de vaatwand uitgerekt en dunner geworden. Door de verwijding neemt de spanning in de vaatwand toe. Ook de bloedstroom in een aneurysma is verstoord, het bloed wervelt daar rond. Daardoor vormt zich in het aneurysma langs de uitgezette wand een bloedstolsel. Ook kunnen stukjes van het stolsel losraken en meegevoerd worden naar kleinere bloedvaten, waardoor deze verstopt raken. In de uiterste situatie scheurt het aneurysma en stroomt het bloed uit het bloedvat.

  Symptomen

  Na het scheuren van een aneurysma treden vaak duidelijke klachten op, zoals uitvalsverschijnselen, heftige hoofdpijn, heftige buik- of rugpijn, een uitzettende kloppende zwelling in de buik en een shock. Verschijnselen van een shock zijn onder meer: zeer bleek zien, koud en klam aanvoelen, een koude neus en (kortdurend) flauwvallen. Compressie (samendrukking) door het aneurysma van een nabij gelegen zenuw of bloedvat kan een verminderde bloedtoevoer naar de handen en voeten tot gevolg hebben, wat kan leiden tot gangreen (weefselversterf). Soms kunnen kleine stukjes bloedstolsel losraken (embolie) en door de bloedstroom worden meegevoerd, met als gevolg daarvan kans op een beroerte of een embolie op andere plaatsen in het lichaam. Een enkele keer veroorzaakt het AAA vage rugklachten en pijn in de buik. Dit kan betekenen dat het AAA bijna gaat scheuren.

  Een aneurysma van de lichaamsslagader in de buik heeft men vaak zonder symptomen. Mensen met een AAA weten dan ook vaak niet dat zij een aneurysma hebben. In de meerderheid van de gevallen is een gevonden AAA een toevalsbevinding bij radiologisch onderzoek voor een andere indicatie (zoals een echo van het hart). 

  Oorzaken

  Vroeger dacht men aan slagaderverkalking (atherosclerose) als oorzaak van een aneurysma. Dit is echter niet de enige oorzaak, er zijn waarschijnlijk ook andere factoren van belang voor het ontstaan van een aneurysma, waaronder hoge bloeddruk en longziekten. Tegenwoordig wordt een degeneratief proces in de wand van de aorta als oorzaak gezien. Hierbij is het evenwicht tussen eiwitten die de aortawand opbouwen en afbreken verstoord. Tevens kunnen erfelijk bepaalde stoornissen in de opbouw en stevigheid van de vaatwand, leiden tot het ontstaan van aneurysma’s op jeugdige leeftijd. Naast afwijkingen in opbouw en stevigheid van de vaatwand spelen mogelijk ook bepaalde ontstekingsreacties een rol. Verder zorgt roken voor slijtage van de aders. Rokers lopen een aanzienlijk groter risico een aneurysma te krijgen dan niet-rokers. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij rokers en ex-rokers het aneurysma sneller groeit dan bij niet-rokers.

  De meeste AAA’s worden groter. De snelheid waarmee dit gebeurt is echter verschillend. De kans op een ruptuur (het scheuren) van het AAA neemt toe met het groeien. De kans op een ruptuur is echter zeer klein (minder dan twee procent per jaar), zolang de diameter van het AAA kleiner is dan 5,5 centimeter. Wordt de diameter groter dan zes centimeter, dan neemt de kans op barsten snel toe (ongeveer tien procent per jaar, afhankelijk van de snelheid waarmee het AAA groeit).

  Behandelingen

  Een AAA in de buik kan middels een TAAA operatie worden verholpen. 

   

   

  Lees meer

 • Wat is angina pectoris?

  Bij inspanning of in rust voelt u een drukkend, zwaar gevoel midden op de borst. Deze pijn kan uitstralen naar de nek, kaak, armen of rug. Deze pijn, ook wel angina pectoris genoemd, ontstaat doordat het hart tijdelijk te weinig zuurstof krijgt door een vernauwing in de kransslagader. Dit is een vorm van coronair lijden. Het hart krijgt op dat moment onvoldoende bloed toegevoerd om het zijn werk te laten doen. Bekijk voor meer informatie onderstaand filmpje.

   © Hartstichting

  Symptomen

  U merkt niet meteen als u vernauwingen in de kransslagaders heeft. Vaak ontstaan klachten pas als een van de kransslagaders meer dan 50% vernauwd is. Het proces van vernauwing van de kransslagaders is dan al langer bezig.
  In rust heeft het hart minder zuurstof nodig dan bij inspanning. In de beginfase van angina pectoris treden de klachten vooral op als het hart zich harder moet inspannen dan normaal, zoals bij:

  • Lichamelijke inspanning of sport
  • Heftige emoties
  • Het verwerken van een zware maaltijd
  • Overgang van een warme naar een koude omgeving

  Bij deze situaties voelt u: 

  • Een beklemmende, drukkende of benauwende pijn midden in de borst 
  • Uitstralende pijn naar de onderkaak, hals, schouderbladen, armen, rug of maagstreek
  • Misselijk en zweterig

  Oorzaken

  De meest voorkomende oorzaak is een vernauwing in de kransslagaders, als gevolg hiervan stroomt er minder bloed door de kransslagaders en is er eerder een kans op een zuurstoftekort.
  Andere hartaandoeningen veroorzaken soms ook klachten van pijn op de borst. Voorbeelden zijn: 

  • Hartklepaandoening: er stroomt bloed terug naar de andere hartruimten en het hart kan minder goed druk opbouwen om bloed rond te pompen.
  • (ernstige) Hartritmestoornissen: de hoeveelheid bloed die wordt rondgepompt wisselt bij een onregelmatige of snelle hartslag.

  Soms heeft pijn op de borst niets te maken met het hart, maar komt het bijvoorbeeld van de longen, spieren, maag of slokdarm.

   

  Lees meer

 • Wat is boezemflutter?

  Dit is een hartritmestoornis die lijkt op boezemfibrilleren. Echter zit het verschil in het ritme van de hartslag. Bij boezemfibrilleren is het hartritme juist onregelmatig en chaotisch. Bij boezemflutter is het hartritme regelmatig, maar wel extreem hoog namelijk 240 tot 340 slagen per minuut. Een normaal hartritme van een volwassene is van 60 tot 70 slagen per minuut. De AV-knoop laat bij een normaal hartritme alle elektrische prikkels doorgaan van de boezems naar de kamers. Bij boezemflutter laat de AV-knoop slechts de helft van de prikkels door. Dat heet 2-op-1-geleiding. Soms laat de AV-knoop alleen elke 3e of 4e prikkel door. Soms gaan boezemfibrilleren en boezemflutter in elkaar over.

  Symptomen

  • Hartkloppingen
  • Kortademigheid
  • Vermoeidheid
  • Duizeligheid
  • Druk op de borst
  • Plotselinge bewusteloosheid

  Oorzaken

  Boezemflutter ontstaat vaak als complicatie na een hartinfarct. Ook een eerdere ablatie kan later opnieuw boezemflutter veroorzaken. De oorzaken van de hartritmestoornis boezemfibrilleren kunnen ook zorgen voor boezemflutter.

  Dit zijn andere mogelijke oorzaken van boezemflutter:

  • Een gaatje tussen de boezems (ASD)
  • Een complicatie na een hartinfarct
  • Een schildklieraandoening.

   

  Lees meer

 • Wat is boezemtachycardie?

  Boezemtachycardie is een te snelle hartslag. Bij een aanval kan de hartslag oplopen naar 100 tot 200 slagen per minuut. Boezemtachycardie kan enkele minuten tot meerdere uren duren. Boezemtachycardie komt vaak in een aanval voor, maar is soms ook continu aanwezig. Deze hartritmestoornis kan leiden tot hartfalen. U kunt bij boezemtachycardie last hebben van hartkloppingen.

  Symptomen

  • Hartkloppingen
  • Duizeligheid en neiging tot flauwvallen
  • Zweten
  • Onaangenaam gevoel
  • Soms druk op de borst

  Een aanval ontstaat meestal plotseling en kan enkele minuten tot vele uren duren.

  Oorzaken

  Soms is de oorzaak een aangeboren hartafwijking in de elektrische banen van het hart.

   

  Lees meer

 • Wat is bradycardie?

  Bij bradycardie heeft u een te lage hartslag. De hartslag is dan minder dan 50 slagen per minuut. Het normale hartritme van een volwassen persoon is meestal 60 tot 70 slagen per minuut. Bradycardie hoeft niet altijd behandeld te worden. Getrainde sporters kunnen als zij rusten bijvoorbeeld ook een erg lage hartslag hebben. De hartritmestoornis bradycardie kan zorgen voor vermoeidheid, duizeligheid of hartkloppingen.

  Symptomen

  • Trage pols
  • Duizeligheid
  • Flauwvallen
  • Vermoeidheid
  • Concentratiestoornis, geheugenstoornis

  Oorzaken

  • Medicijnen tegen hartritmestoornissen
  • AV-blok
  • Sick Sinus Syndroom
  • Ouderdom
  • Een infarct van de onderwand van het hart
  • Complicatie na een hartoperatie
  • Littekenweefsel na een hartinfarct.
  • Een verhoogde hersendruk (bijvoorbeeld door een hersentumor)
  • Onderkoeling
  • Stoornissen in de bloedspiegels van mineralen (bijvoorbeeld kalium of magnesium)

  Lees meer

 • Wat is diastolisch hartfalen? ( HFpEF) 

  Diastolisch hartfalen, ook wel HFpEF genoemd, is een vorm van hartfalen waarbij de hartspier zich niet goed genoeg ontspant. Het hart vult zich minder goed met bloed. De organen en weefsels houden dan vocht vast. Ook krijgen de organen en de weefsels te weinig zuurstofrijk bloed om goed te kunnen werken. Hierdoor kunnen er bij u allerlei klachten ontstaan. Van alle patiënten met hartfalen heeft ongeveer 50% diastolisch hartfalen (HFpEF). In Nederland betreft dit ongeveer 70.000 patiënten.

  Naar diastolisch hartfalen wordt binnen het MUMC+ bijkomend wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het doel van dit onderzoek is om elke patiënt een behandeling te geven die past bij de persoonlijke ziekte-situatie van deze patiënt. Hiervoor brengen we de ziekte-situatie van elke patiënt uitgebreid in kaart met een aantal extra onderzoeken, zoals een hart-echo, bloedonderzoek, een slaaponderzoek, longfunctie onderzoek en een inspanningstest. Ook zullen we een aantal ‘extra’ onderzoeken aanbieden, zoals vaatonderzoek en een hart-scan, welke in onderzoeksverband plaatsvinden, om na te kijken wat deze ziekte veroorzaakt en hoe we deze ziekte in de toekomst beter kunnen behandelen.

  Symptomen

  Patiënten hebben voornamelijk klachten van kortademigheid bij inspanning. Daarnaast kunnen de volgende klachten optreden:

  • Vermoeidheid
  • Kortademigheid (vooral bij inspanning)
  • Opgezette benen en enkels (het lichaam houdt vocht vast)
  • Onrustig slapen en ’s nachts vaak plassen

  We weten dat diastolisch hartfalen vaak samen gaat met ziekten zoals suikerziekte, hoge bloeddruk en overgewicht.

  Oorzaken

  De oorzaak van deze aandoening is nog veelal onduidelijk. Onderstaande oorzaken kunnen betrekking hebben op diastolisch hartfalen

  Hartfalen is niet te genezen, maar de patiënt kan er wel mee leren leven. Een patiënt krijgt altijd het advies om gezond te leven, soms is een apart dieet nodig met minder vocht en minder zout.

  Lees meer

 • Patiënteninformatie

  Lees meer in het volgende blad:

  Wat is hartfalen?

  Het hart is een spier die als een pomp zorgt dat het bloed onophoudelijk door ons lichaam stroomt. In rust slaat het hart ongeveer 70 keer per minuut (polsslag) en er wordt vier tot vijf liter bloed door ons lichaam gestuurd. Om verschillende redenen kan deze pompfunctie tekortschieten, waardoor er minder bloed bij onze organen, spieren en weefsels komt. Hierdoor treden er klachten op van vermoeidheid, kortademigheid en vochtophoping (in voeten, benen, handen en armen). Dit noemen we hartfalen. Hartfalen is een chronische aandoening, wat betekent dat de klachten in meer- of mindere mate op gezette tijden terug kunnen komen. De belangrijkste oorzaken zijn een of meerdere hartinfarcten en langdurig bestaande hoge bloeddruk, echter de oorzaak is niet altijd duidelijk. Door nieuwe medicijnen en een betere begeleiding is de kwaliteit van leven en de prognose van mensen met hartfalen aanzienlijk verbeterd.

  Klachten/symptomen

  De meest voorkomende klachten bij hartfalen zijn:

  • vermoeidheid
  • oedeem (= vochtophoping in het lichaam)
  • ongewenste (snelle) gewichtstoename
  • kortademigheid/heesheid
  • kortademigheid bij platliggen
  • onrust en verwardheid
  • misselijkheid/gebrek aan eetlust/opgeblazen gevoel
  • jeuk, gevoelige huid
  • jicht
  • duizeligheid
  • angst, depressie
  • obstipatie

  De behandeling

  U wordt behandeld en begeleid door het hartfalenteam. Dit bestaat uit in hartfalen gespecialiseerde cardiologen en hartfalenverpleegkundigen. Op basis van uw klachten en situatie wordt uw behandeling bepaald. Deze bestaat uit medicatie en leefstijladviezen (vocht-en zoutgebruik en bewegen). Afhankelijk van de oorzaak van uw hartfalen wordt de behandeling uitgebreid.

  Hartfalen spreekuur

  Binnen de polikliniek Hart+Vaat Centrum zijn er specifieke hartfalen spreekuren.

   

  Lees meer

 • Wat is een hartklepaandoening?

  Een normaal hart heeft vier hartkleppen. Gezonde hartkleppen gaan volledig open en sluiten perfect. Als het openen van de hartklep niet goed meer gaat ontstaat er een vernauwing, oftewel “klepstenose”. Als een klep niet goed meer sluit ontstaat er lekkage, oftewel een “klepinsufficiëntie”. Bij een hartklep die niet goed opent kan bloed minder makkelijk langs de klep stromen. Een lekkende klep werkt niet efficiënt, een deel van het rondgepompte bloed stroomt weer terug.  De meeste klepafwijkingen komen voor in de linker harthelft, bij de aortaklep en de mitralisklep. Bij een niet goed werkende hartklep kan er in de loop van de tijd schade aan het hart ontstaan doordat het hart harder moet pompen. Op den duur kan hartfalen ontstaan.

  Symptomen

  Niet iedere patiënt merkt dat hij een afwijking aan zijn of haar hartkleppen heeft. Sommige mensen hebben heel weinig klachten. De afwijking aan de hartkleppen komt vaak aan het licht bij routinematig onderzoek in het kader van een keuring, of als patiënten bij een arts komen naar aanleiding van klachten. Veel voorkomende klachten bij patiënten met een klepafwijking zijn:

  • Kortademigheid (bij inspanning of in rust)
  • Vasthouden van vocht (dikke voeten)
  • Verminderde conditie, moe
  • Hartkloppingen
  • Pijn op de borst
  • Duizeligheid bij inspanning

  Oorzaken

  • Aangeboren afwijking:  De klepbladen kunnen met elkaar vergroeid zijn, of de kleppen zijn te groot of te klein. Klachten hoeven niet meteen bij geboorte te ontstaan, dit kan ook veel later
  • Ontsteking:  Acuut reuma en bacteriële infecties laten littekens achter op de klep; de klepdelen kunnen aan elkaar gaan kleven, vernauwd raken of gaan lekken.
  • Ouderdom:  De kleppen kunnen gaan verkalken (sclerose), waardoor de soepelheid verdwijnt en ze hard en stug worden. Hierdoor kan de klep gaan lekken of er kan een vernauwing optreden.

  Lees meer

 • Wat is een aortaklepstenose?

  De aortaklep zit tussen de linkerkamer en de aorta, de grote lichaamsslagader. Deze klep zorgt ervoor dat het bloed niet terugstroomt in de linkerkamer op het moment dat het hart ontspant. Via de aorta stroomt het bloed verder naar de slagaders in het lichaam. Een aortaklepstenose is een vernauwing van de aortaklep. De hartklep gaat niet helemaal goed open. Hierdoor stroomt het bloed minder gemakkelijk van de linkerkamer naar de aorta. 

  Symptomen

  Een geringe aortaklepstenose geeft meestal weinig klachten. Als de aandoening ernstiger is veroorzaakt dit:

  • Pijn op de borst veroorzaken tijdens inspanning
  • Kortademigheid en vermoeidheid
  • Eventueel flauwvallen

  Oorzaken

  De stenose (vernauwing) van de aortaklep kan een aangeboren afwijking zijn of ontstaan door ontstekingen of ouderdom.

  Gevolgen

  Een hartklepaandoening aan de aortaklep kan zorgen voor hartfalen of een lekkende mitralisklep.

   

  Lees meer

 • Wat is kransslagadervernauwing?

  De kransslagaders zijn de bloedvaten die het hart van bloed voorzien. Deze kransslagaders kunnen dichtslibben doordat vetten, kalk (aderverkalking) en klontertjes van bloedplaatjes vast blijven zitten aan de binnenwand (slagaderverkalking). Deze vettige laag wordt hard en kan de kransslagaders vernauwen.

  Symptomen

  • Onprettig gevoel of pijn op de borst (angina pectoris)
  • Kortademigheid
  • Extreme vermoeidheid bij inspanning
  • Opgezette voeten
  • Pijn in uw schouder of arm
  • Vrouwen kunnen last hebben van atypische pijn op de borst. Dit kan een plotseling opkomende of scherpe pijn zijn en kan worden gevoeld in de buik, rug of arm.

  Oorzaken

  Gevolgen

  Door kransslagadervernauwing stroomt er minder bloed naar het hart. Het hart krijgt dan niet genoeg zuurstof. Kransslagadervernauwing kan zorgen voor coronairlijden (een hartinfarct of angina pectoris).

  Lees meer

 • Wat is een mitraalklep?

  De mitraalklep is één van uw 4 hartkleppen. Deze klep ligt tussen de linker voorkamer (boezem) en linkerkamer en bestaat uit twee klepbladen. Aan de onderkant van deze klepbladen zitten fijne koordjes (chordae) die verbonden zijn aan de papillairspieren welke aan de binnenkant van de linkerkamer vastzitten.  De klepbladen zitten vast met een klepring in de hartspier.  Bij het samentrekken van de linkerkamer sluit de mitraalklep zich en laat geen bloedstroom van de linkerboezem naar de linkerkamer toe. Tijdens het samentrekken van de linkerkamer wordt  het zuurstofrijkbloed naar de grote lichaamsslagader (aorta) gebracht. In de ontspanningsfase van de linkerkamer opent de mitraalklep zich weer en stroomt er bloed in de linkerkamer. Doordat de mitraalklep zich op gezette tijden volledig opent en sluit, zorgt de mitraalklep ervoor dat het bloed de goede kant opstroomt en niet terug lekt.

  Het goed functioneren van de mitraalklep hangt niet alleen af van de soepelheid van de klepbladen maar ook van de bloedvoorziening in de hartspier.
  Er kunnen verschillende problemen met de mitraalklep zijn, waardoor deze niet meer helemaal sluit of volledig opengaat. De volgende aandoeningen kunnen van toepassing zijn:

   

  Lees meer

 • Wat is pulmonalisklep aandoening?

  De pulmonalisklep is een van de vier hartkleppen. Deze klep bevindt zich tussen de rechterkamer (rechterventrikel) en de longslagader, die het bloed van het hart naar de longen voert. De klep zorgt ervoor dat het bloed alleen vanuit de rechterkamer naar de longslagader kan stromen en niet andersom. De pulmonalisklep bestaat uit drie flapjes, de zogenoemde 'slippen' of 'cuspides'. Bij elke hartslag openen en sluiten deze zich weer om het bloed maar één richting op te laten stromen.

  Bij een hartklepaandoening aan de pulmonalisklep kan de hartklep vernauwd zijn (pulmonalisklepstenose), lekken (pulmonalisklepinsufficiëntie) of ontbreken (pulmonalisklepatresie, een aangeboren hartafwijking).

  Symptomen

   Bij volwassenen ontstaan symptomen als de hartfunctie achteruitgaat:

  • Kortademigheid.
  • Vermoeidheid.
  • Vocht vasthouden in de benen of buik.
  • Hartkloppingen of hartritmestoornis (boezemfibrilleren).
  • Duizeligheid

  Oorzaken

  • Aangeboren afwijkingen van de pulmonalisklep. Dit is de meest voorkomende oorzaak van aandoeningen van de pulmonalisklep. Het defect kan op zichzelf staan of voorkomen in combinatie met andere hartafwijkingen.
  • Infectie van de hartklep (endocarditis). Een bijzondere vorm is acuut reuma .

  Een beschadiging van de peesdraden of spiertjes die de klep bewegen (na een hartinfarct).

  • Ziekte van de hartspier (cardiomyopathie).
  • Beschadiging na een hartoperatie of door een verwonding.
  • Bindweefselziektes, zoals het syndroom van Marfan.
  • Ouderdom: de klep wordt stugger.

   

   

   

   

  Lees meer

 • Wat is het Sick Sinus Syndroom?

  Bij de hartritmestoornis Sick Sinus Syndroom werkt de sinusknoop niet goed. De sinusknoop regelt de snelheid waarmee het hart klopt. De sinusknoop is een groepje cellen in de rechterboezem en is de natuurlijke pacemaker van het hart. Als deze sinusknoop niet goed werkt, heeft het hart het ene moment een te snelle hartslag en het andere moment een te trage hartslag.

  Symptomen

  Bij het Sick Sinus Syndroom heeft de patiënt vaak een te trage hartslag, of afwisselend een te snelle en een te trage hartslag. Op de overgang tussen de verschillende hartritmes kan de patiënt zich onwel voelen of meer zweten. Bij inspanning versnelt de hartslag vaak onvoldoende, zodat de patiënt klachten krijgt.

  Klachten bij een te snelle hartslag:

  • Hartbonzen of -jagen
  • Hartkloppingen
  • Opvliegers
  • Snelle pols

  Klachten bij een te langzame hartslag:

  • Onprettig gevoel
  • Duizeligheid
  • Neiging tot wegraken
  • Pijn op de borst

  Oorzaken

  Een sinusknoop kan ontregeld raken door ouderdom of door de werking van bepaalde medicijnen. Soms is de oorzaak onbekend.

  Lees meer

 • Wat is systolisch hartfalen?

  Er zijn twee soorten hartfalen.

  • Diastolisch en
  • Systolisch hartfalen

  Bij systolisch hartfalen trekt de hartspier niet krachtig genoeg samen. Het hart pompt per hartslag veel minder bloed rond dan normaal. Systole is de fase van de hartslag waarin het hart zich samentrekt.

  Symptomen

  De meest voorkomende klachten bij hartfalen zijn:

  • Vermoeidheid
  • Kortademigheid (vooral bij inspanning)
  • Opgezette benen en enkels (het lichaam houdt vocht vast)
  • Onrustig slapen en ’s nachts vaak plassen

  Andere klachten zijn:

  • Hartritmestoornissen
  • Opgeblazen gevoel, minder eetlust en een moeilijke stoelgang
  • Koude handen en voeten
  • Prikkelhoest (vooral bij plat liggen)
  • Vergeetachtigheid en gebrek aan concentratie

  Oorzaken

   

   

  Lees meer

Sluit de enquête