• Wat is hoge bloeddruk?

  Hoge bloeddruk of hypertensie is de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten. Ongeveer 25% van de volwassen bevolking heeft hoge bloeddruk; veel van hen hebben hier geen weet van of hebben een bloeddruk die onvoldoende onder controle is. Hoge bloeddruk is sterk leeftijd-gebonden: van alle mensen ouder dan 70 jaar heeft ruim 60% hypertensie. Met andere woorden: de vergrijzing resulteert ook in meer mensen met hoge bloeddruk. Bovendien is het zo dat elke verhoging van de bloeddruk op hogere leeftijd  extra risico op een event (hartinfarct, hersenbloeding etc.) oplevert.

  Symptomen

  Mensen met een hoge bloeddruk merken daar meestal niets van. Bij ernstige of langdurig verhoogde niet-behandelde bloeddruk kunnen wel symptomen optreden. Deze symptomen zijn:

  • Hoofdpijn
  • Vermoeidheid
  • Duizeligheid
  • Slecht zien
  • Misselijk en overgeven
  • Pijn op de borst en kortademigheid
  • Rusteloosheid

  Oorzaken

  • Ouderdom
  • Nierproblemen
  • Bepaalde medicatie
  • Leefstijl

  Gevolgen

  Langdurig hoge bloeddruk beschadigt de wanden van de slagaders. Dit bevordert het ontstaan van slagaderverkalking. Door slagaderverkalking worden de vaten minder elastisch en de bloeddruk neemt verder toe. De voortdurende druk op de vaten kan schade aanrichten aan de organen. Bijvoorbeeld de hartspier, slagaders, hersenen, ogen en nieren.

   

  Lees meer

 • Wat is Trombose?

  Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Een ander woord voor bloedstolsel is ‘trombus'. Vandaar dat deze aandoening ‘trombose’ heet. 

  Trombose ontstaat meestal in een ader. Een ader is een bloedvat dat zuurstofarm bloed naar het hart toe voert. Een ander woord voor ader is vene, vandaar dat deze vorm veneuze trombose heet. Een bloedstolsel kan ontstaan in een ader die vlak onder de huid ligt, maar ook in een ader die dieper gelegen is. In dit laatste geval is er sprake van diep veneuze trombose (DVT). Als een stukje bloedstolsel afbreekt spreken we over een embolie.

  Trombose kan ook voorkomen in een slagader. Een slagader is een bloedvat dat zuurstofrijk bloed van het hart naar de organen toe vervoert. Trombose in een slagader heet arteriële trombose. Een bloedstolsel kan ontstaan in een slagader van het hart of de hersenen. Men spreekt dan van een hartinfarct of een herseninfarct.

  Wat zijn de oorzaken van trombose?

  Trombose ontstaat soms zonder duidelijke oorzaak. Toch zijn er veel factoren die een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld:

  • Een operatie
  • Een lange tijd bedrust, bv. bij ziekte
  • Een lange reis
  • Boezemfibrilleren 
  • Kanker
  • Beschadigde bloedvaten, bv. door aderverkalking
  • Het gebruik van de anticonceptiepil
  • Zwangerschap of kraambed
  • Erfelijkheid 

  Wat zijn de gevolgen van trombose?

  Er is een kans dat het stolsel los raakt. Dit stolsel kan via het bloed in je longen of hersenen terechtkomen. Dat heet een longembolie en hersenembolie.

  Kijk voor meer informatie over de klachten van trombose, de onderzoeken die gedaan worden en de behandeling op de specifieke pagina's van diep veneuze trombose/trombosebeen, trombosearm en longembolie.

  Na trombose in het been kan een blijvende ziekte ontstaan. Het gaat om het Post-Trombotisch Syndroom (PTS).

  Wat is het Post-Trombotisch Syndroom (PTS)

  Bij PTS wordt vooral de afvloed van het bloed belemmerd door de vernauwde, verlittekende aderen. Hierdoor kan het bloed niet goed terug stromen naar het hart. Daarnaast kunnen de kleppen in de aderen kapot zijn gegaan. Dit veroorzaakt ook een slechtere terugstroom van het bloed uit het been. Door deze slechte terugstroom hoopt bloed en vocht zich op in het been, wat de PTS klachten veroorzaakt.

  Bij 20 tot 50% van de personen met diep veneuze trombose zal een PTS ontstaan. In 5-10% zelfs een ernstige vorm.

  Lees meer

 • Wat is angina pectoris?

  Bij inspanning of in rust voelt u een drukkend, zwaar gevoel midden op de borst. Deze pijn kan uitstralen naar de nek, kaak, armen of rug. Deze pijn, ook wel angina pectoris genoemd, ontstaat doordat het hart tijdelijk te weinig zuurstof krijgt door een vernauwing in de kransslagader. Dit is een vorm van coronair lijden. Het hart krijgt op dat moment onvoldoende bloed toegevoerd om het zijn werk te laten doen. Bekijk voor meer informatie onderstaand filmpje.

   © Hartstichting

  Symptomen

  U merkt niet meteen als u vernauwingen in de kransslagaders heeft. Vaak ontstaan klachten pas als een van de kransslagaders meer dan 50% vernauwd is. Het proces van vernauwing van de kransslagaders is dan al langer bezig.
  In rust heeft het hart minder zuurstof nodig dan bij inspanning. In de beginfase van angina pectoris treden de klachten vooral op als het hart zich harder moet inspannen dan normaal, zoals bij:

  • Lichamelijke inspanning of sport
  • Heftige emoties
  • Het verwerken van een zware maaltijd
  • Overgang van een warme naar een koude omgeving

  Bij deze situaties voelt u: 

  • Een beklemmende, drukkende of benauwende pijn midden in de borst 
  • Uitstralende pijn naar de onderkaak, hals, schouderbladen, armen, rug of maagstreek
  • Misselijk en zweterig

  Oorzaken

  De meest voorkomende oorzaak is een vernauwing in de kransslagaders, als gevolg hiervan stroomt er minder bloed door de kransslagaders en is er eerder een kans op een zuurstoftekort.
  Andere hartaandoeningen veroorzaken soms ook klachten van pijn op de borst. Voorbeelden zijn: 

  • Hartklepaandoening: er stroomt bloed terug naar de andere hartruimten en het hart kan minder goed druk opbouwen om bloed rond te pompen.
  • (ernstige) Hartritmestoornissen: de hoeveelheid bloed die wordt rondgepompt wisselt bij een onregelmatige of snelle hartslag.

  Soms heeft pijn op de borst niets te maken met het hart, maar komt het bijvoorbeeld van de longen, spieren, maag of slokdarm.

   

  Lees meer

Sluit de enquête