Het Hart+Vaat Centrum

For international patients: go to Maastricht Heart and Vascular Center.

 

Het Hart+Vaat Centrum Maastricht maakt onderdeel uit van Maastricht UMC+. Meer dan 600 medewerkers leveren 24 uur per dag  de best mogelijke zorg voor uw hart en vaten. Patiëntenzorg gaat hand in hand met hoogwaardig onderzoek en onderwijs. Ons personeel is uitstekend opgeleid en wij bieden u de nieuwste medische behandelingen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Wij behandelen niet alleen  hart- en vaatziekten, maar geven ook gericht advies omtrent leefstijl, gewicht en voeding om zo hart en vaatziekten te voorkomen. Op het gebied van aortachirurgie, trombose, hartritmestoornissen en hartfalen (onze speerpunten) behoren we tot de Internationale top.

De volgende, van oorsprong 6 verschillende specialismen, zijn samengebracht in de polikliniek Hart+Vaat Centrum. Samen houden zij zich bezig met de zorg omtrent hart en vaten.

De polikliniek, functieafdelingen, kliniek, hartkatheterisatiekamer inclusief hybride OK vormen samen het Maastricht Hart+Vaat Centrum.  Een universitair medisch centrum met een directe koppeling met het onderzoeksinstituut (CARIM) en de Universiteit Maastricht zorgt voor de beste zorg en de nieuwste mogelijkheden. CARIM staat voor Cardiovascular Research Institute Maastricht. 

De Hart&Vaatgroep is een patiëntenvereniging voor hart- of vaatpatiënten en hun naasten. Zij werken nauw samen met de Hartstichting.

Het MUMC+ is een academisch ziekenhuis

In het MUMC+ werken de Universiteit Maastricht en het Maastricht Universitair Medisch Centrum samen. Het Maastricht UMC+ heeft drie kerntaken:

  • patiëntenzorg
  • onderwijs en opleiding 
  • onderzoek

Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topreferente en topklinische zorg een belangrijke plaats in.

Topreferente zorg

Naast de standaard patiëntenzorg bieden wij topreferente zorg. Topreferente zorg is zeer specialistische zorg voor patiënten met moeilijk te behandelen aandoeningen, lastig vast te stellen diagnoses of zeldzame ziekten. Topreferente zorg is duur. Daarom geeft de overheid de acht universitaire medische centra (umc's) extra geld. Zo kunnen de umc's ervoor zorgen dat ook patiënten met bijzondere of gecompliceerde aandoeningen altijd ergens in Nederland de juiste zorg krijgen. Nu, maar ook in de toekomst. Kijk op de website (de TRF-portal) van de Nederlandse Federatie van UMC's (NFU) voor meer informatie over de topreferente zorg die ons ziekenhuis biedt.  

Topklinische zorg 

Maastricht UMC+ biedt topklinische zorg. Dit zijn bijzondere voorzieningen die alleen uitgevoerd mogen worden in een ziekenhuis dat daarvoor via de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen van de minister toestemming heeft gekregen.