Het Hart+Vaat Centrum

For international patients: go to Maastricht Heart and Vascular Center.

 

Het Hart+Vaat Centrum Maastricht maakt onderdeel uit van Maastricht UMC+. Meer dan 600 medewerkers leveren 24 uur per dag  de best mogelijke zorg voor uw hart en vaten. Patiëntenzorg gaat hand in hand met hoogwaardig onderzoek en onderwijs. Ons personeel is uitstekend opgeleid en wij bieden u de nieuwste medische behandelingen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Wij behandelen niet alleen  hart- en vaatziekten, maar geven ook gericht advies omtrent leefstijl, gewicht en voeding om zo hart en vaatziekten te voorkomen. Op het gebied van aortachirurgie, trombose, hartritmestoornissen en hartfalen (onze speerpunten) behoren we tot de Internationale top.

De volgende, van oorsprong 6 verschillende specialismen, zijn samengebracht in de polikliniek Hart+Vaat Centrum. Samen houden zij zich bezig met de zorg omtrent hart en vaten.

De polikliniek, functieafdelingen, kliniek, hartkatheterisatiekamer inclusief hybride OK vormen samen het Maastricht Hart+Vaat Centrum.  Een universitair medisch centrum met een directe koppeling met het onderzoeksinstituut (CARIM) en de Universiteit Maastricht zorgt voor de beste zorg en de nieuwste mogelijkheden. CARIM staat voor Cardiovascular Research Institute Maastricht.

Naast de bovengenoemde specialismen en afdelingen behoren eveneens tot het Hart+Vaat Centrum:

 

Patiëntenvereniging

De Hart&Vaatgroep is een patiëntenvereniging voor hart- of vaatpatiënten en hun naasten. Zij werken nauw samen met de Hartstichting.

 

Wat vindt u van deze pagina?