Het Hart+Vaat Centrum

De polikliniek, functieafdelingen, verpleegafdelingen, hartkatheterisatiekamer inclusief hybride OK vormen samen het Hart+Vaat Centrum/MUMC+.  Een universitair medisch centrum met een directe koppeling met het onderzoeksinstituut (CARIM) en de Universiteit Maastricht zorgt voor de beste zorg en de nieuwste mogelijkheden. CARIM staat voor Cardiovascular Research Institute Maastricht.

De volgende, van oorsprong 6 verschillende specialismen, zijn samengebracht in de polikliniek Hart+Vaat Centrum. Samen houden zij zich bezig met de zorg omtrent hart en vaten.

Naast de bovengenoemde specialismen en afdelingen behoren eveneens tot het Hart+Vaat Centrum:

 

Sluit de enquête